Novinky O společnosti

Agenda

Volby Dokumenty Vedení Delegát Členství Ocenění

Sekce

HuBraM NPvN

Vzdělávání

Funkční odbornost EEG Funkční odbornost EMG Funkční odbornost EP Funkční odbornost ION Výroční sjezdy Granty

Jiné info

ČLS JEP info IFCN info Odkazy Archiv novinek

Pro členy společnosti

Časopis CN Příspěvky členů

 

Kontakt
 

 

Základy elektroencefalografie - 2. část

Ve spolupráci NCO NZO Brno a Centra pro epilepsie ve FN u sv. Anny v Brně se bude konat 2.4. - 12.4.2024 kurz Základy elektroencefalografie 2. část. Kurz slouží k přípravě lékařů ke zkoušce z funkční odbornosti. Podrobnosti o programu a organizační pokyny na stránkách NCO NZO Brno zde.

01-10-23 Petr Zlonický   

Zápis ze zasedání rady sekce HuBraM

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání rady sekce HuBraM z 22. 10. 2022.

4-11-22 JK   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 30. 3. 2023.

 

14-4-23 MB   

69. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie

69. ČSSKN se bude konat v termínu 9. - 10. 11. 2023 v Brně. Hlavním organizátorem je prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. Sjezd bude konán společně s 35. českým a slovenským epileptologickým sjezdem. Více informací naleznete na těchto stránkách.

30-6-23 MB   

Základy elektroencefalografie - 1. část

Ve spolupráci NCO NZO Brno a Centra pro epilepsie ve FN u sv. Anny v Brně se bude konat 23. 10. - 3. 11. 2023 kurz Základy elektroencefalografie 1. část. Kurz slouží k přípravě lékařů ke zkoušce z funkční odbornosti. Podrobnosti o programu a organizační pokyny na stránkách NCO NZO Brno. Podrobnosti zde.

01-10-23 Petr Zlonický   

Smuteční oznámení

S lítostí a smutkem oznamujeme, že 23. 4. 2023 nás v nedožitých 68 letech opustil doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc., douholetý člen a zástupce ve výboru naší společnosti. Vzpomínku na doc. Krajču najdete na stránkách jeho pracoviště.

Čest jeho památce.

24-4-23 JK   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu ČSKN za rok 2022

Do 31. května 2023 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněny v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 10 000 Kč a jejich slavnostní vyhlášení proběhne v rámci nadcházejícího sjezdu společnosti.

28-03-22 SO   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu HuBraM za rok 2022

Do 31. května 2023 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii nebo do soutěže o cenu Sekce pro funkční mapování mozku (HuBraM). Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněny v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 7 000 Kč a jejich slavnostní vyhlášení proběhne v rámci nadcházejícího sjezdu společnosti.

28-03-22 JK   

fMRI workshop v Brně a Olomouci

30. 3. 2023 se uskuteční brněnský fMRI workshop s tématem " Workshop on Brain Microstates " Podrobnosti viz leták.

30. - 31. 3. 2023 se koná v Olomouci mezinárodní 16. fMRI workshop. Vyžádaným řečníkem bude prof. Martin Lotze z Greifswaldu, který se mj. zabývá motorickou plasticitou, neurorehabilitací a mozečkem, je vedoucím neurozobrazovacího centra.

Oba workshopy jsou pořádány ve spolupráci s naší Sekcí pro funkční mapování mozku.

20-3-23 MM PH   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 21. 10. 2022.

2-12-22 MB   

Výukový kurz funkčního mapování mozku v CEITECu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na další ročník vzdělávacího kurzu zaměřeného na Neurozobrazování (s hlavním důrazem na funkční mapování mozku), který tradičně v podzimních termínech pořádáme v Brně. Letos proběhne kurz ve dnech 28. 11. až 30. 11. 2022. Bližší informace naleznete na webu, kde je i registrační formulář.

Za pořadatele srdečně zve Michal Mikl

4-11-22 Michal Mikl   


FoEMG / změna 21. 11. 2021

Funkční odbornost pro EMG je udělována po absolvování zkoušky atestovaným neurologům. Výjimečně jiným odbornostem (rehabilitace, neurochirurgie) po individuálním posouzení určenou komisí a absolvování stáže na neurologii a v EMG laboratoři.

Zkouška probíhá 1-2x ročně (obvykle v dubnu v Brně po Neuromuskulární sympoziu, na podzim v době konání Neurologického sjezdu). Přihlášku posílejte předsedovi komise do dubna (jarní termín) nebo října (pozimní termín) určitého roku. Přiložte svůj profesní životopis, v němž uvedete podrobněji o svou EMG vzdělání a dosavadní praxi.

Součástí žádosti je zaplacení správního poplatku 600,-Kč na č.ú.:500617613/0300, v.s. 20054.

Za stávajících podmínek našeho zdravotnictví je pro samostatnou práci a přihlášení se ke zkoušce požadováno:

 • 5 let praxe v EMG laboratoři nebo 500 provedených EMG vyšetření
 • písemné prohlášení alespoň jednoho ručitele
 • účast na sjezdech s EMG tématikou.

Obligátní je složení zkoušky před odbornou komisí, která byla jmenována výbory Společností klinické neurofyziologie a neurologie.

Současné složení komise:

 • prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. - Neurologická klinika FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno (e-mail bednarik.josef@fnbrno.cz)
 • doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc. - Pardubice
 • as. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D - Praha
 • prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. - Praha
 • as. MUDr. Petr Ridzoň - Praha - ČNS ČLS JEP
 • as. MUDr. Josef Kraus, CSc.- Praha - SDN ČLS JEP

Lékař s funkční odborností pro EMG musí znát klinický obraz poruch periferního neuronu - neuromuskulárních i senzitivních poruch (zkráceně NM), ovládat odpovídající klinické vyšetření a diferenciální diagnostiku, definovat klinický problém a otázky pro EMG vyšetření a stanovit logický sled následných elektrodiagnostických testů. Musí ovládat techniku těchto testů a EMG terminologii. Jednotlivé testy musí umět správně interpretovat včetně posouzení event. artefaktů, významnosti abnormních nálezů a provést klinicko-EMG korelaci. Získaná data interpretuje s přihlédnutím k diagnóze, léčbě a prognóze.

Okruh otázek pro udělování funkční odbornosti v elektromyografii

Anatomie, fyziologie, patofyziologie a patologie NM systému.

Klasifikace, klinický obraz, diferenční diagnostika všech neuromuskulárních poruch

EMG - elektrodiagnostika:

A. kondukční studie běžných i méně obvyklých nervů včetně pozdních odpovědí, repetitivní stimulace - technika, principy, normální a abnormní nálezy, zdroje omylů a chyb, zvláštnosti vyšetření u dětí.

B. jehlová elektromyografie – spontánní, inzerční a volní aktivita: analýza potenciálů motorických jednotek, interferenčních křivek (TA analýza, Willisonova..)

C. typické EMG obrazy u jednotlivých skupin NM poruch: choroby motoneuronu, radikulopatie a plexopatie, mononeuropatie i polyneuropatie, poruchy nervosvalového přenosu a myopatie. Choroby a syndromy, které imitují NM poruchy. Klinicko-EMG korelace.

Doporučená studijní literatura

Ambler Z. Poruchy periferních nervů, Triton 2013. Bertorini TE. Neuromuscular Case Studies, Elsevier, 2008

Ehler a kol. Neuromuskulární choroby v kazuistikách, Maxdorf 2019

Kadaňka Z a spol. Praktická elektromyografie. IPVZ Brno 1996

Kimura Electrodiagnosis in Diseases of Nerve and Muscle, Oxford univ. Press 2013

Leis, Trapani Atlas of Electromyography, Oxford university Press 2000

Oh J. Clinical electromyography, Nerve conduction studies, Lippincott 2002

Perotto A. Anatomic Guide for the Electromyographer. 5th ed. Charles C Thomas, Springfield, USA 2011

Preston DC, Shapiro BE. Electromyography and Neuromuscular Disorders, 3rd ed., Elsevier, 2013

Práce publikované v České a slovenské neurologii a neurochirurgii s EMG a NM tématikou.

EMG workshopy na sjezdech České společnosti klinické neurofyziologie, České neurologické společnosti a Neuromuskulární sekce ČNS.


68. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie

68. ČSSKN se bude konat v termínu 21.- 22. 10. 2022 v Pardubicích. Hlavním organizátorem je doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. Více informací naleznete na těchto stránkách.

29-6-22 JK   

Edukační stipendium IFCN

Do 15. července 2022 je otevřena soutěž pro udělení výzkumného a edukačního stipendia pro umožnění stáže v mezinárodně uznávané neurofyziologické laboratoři. Plná výzva je zveřejněna na stránkách federace http://www.ifcn.info/.

24-5-22 MB   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 21. 11. 2021. Součsně bylo zveřejněno nové složení výboru a revizní komise ČSKN.

14-7-21 MB   

EEG vyšetření - COVID

Výbor ČSKN se připojil k doporučení ČLPE k provádění EEG vyšetření v době COVID-19 epidemie. Text doporučení je možné stáhnout zde.

23-10-20 MB   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu ČSKN za rok 2021

Do 31. května 2022 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněny v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 10 000 Kč a jejich slavnostní vyhlášení proběhne v rámci nadcházejícího sjezdu společnosti.

28-03-22 SO   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu HuBraM za rok 2021

Do 31. května 2022 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii nebo do soutěže o cenu Sekce pro funkční mapování mozku (HuBraM). Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněny v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 7 000 Kč a jejich slavnostní vyhlášení proběhne v rámci nadcházejícího sjezdu společnosti.

28-03-22 JK   

Certifikovaný kurz EEG a EP pro všeobecné sestry

Centrum pro vzdělávání Thomayerovy nemocnice pořádá kurz EEG a EP. Kurz je určen pro všeobecné sestry se zkušeností v EEG laboratoři. Kurz se koná v termínu od 25.4. do 29.4.2022. Další informace je možno získat zde. Přihlášku si můžete stáhnout zde.

2-2-22 Klára Brožová 

Základy elektroencefalografie - 1. část

Ve spolupráci NCO NZO Brno a Centra pro epilepsie ve FN u sv. Anny v Brně se bude konat 2. 5. - 13. 5. 2022 kurz Základy elektroencefalografie 1. část. Kurz slouží k přípravě lékařů ke zkoušce z funkční odbornosti. Kurz proběhne pouze za podmínky možnosti prezenční formy podle aktuálních epidemiologických podmínek. Podrobnosti k programu zde.

02-02-22 Petr Zlonický   

Publikační cena

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (ČSKN) vyhlásila podporu autorům význačných publikací v oboru neurofyziologie formou publikační ceny s těmito pravidly:

 1. 1. soutěž je každoročně vypisována na stránkách společnosti www.neurofyziologie.cz;
 2. 2. do soutěže je možné přihlásit publikační práci z oblasti neurofyziologie, která splňuje následující podmínky:
  • vznikla v České republice;
  • první autor je členem ČSKN;
  • byla vydána v roce předcházejícím vypsání soutěže;
  • je monografií nebo je článkem v časopise s impakt faktorem podle SCI WoS vyšším než 1,0;
 3. 3. publikaci přihlašuje do soutěže první autor práce zasláním následujících dokumentů výboru společnosti:
  • průvodní dopis obsahující informace o zaměstnání a věku prvního autora a jeho seznam publikací;
  • jeden výtisk (kopii) práce;
 4. 4. žadatel může v jednom roce přihlásit pouze jen jednu publikaci a nemůže se zoučastnit soutěže o publikační cenu HuBraM;
 5. 5. žádosti posuzuje výbor společnosti, v případě, že je žadatelem člen výboru, neúčastní se jednání o udělení ceny;
 6. 6. v případě většího počtu velmi kvalitních prací může výbor udělit dvě ceny – jednu bez věkového omezení a druhou juniorskou (první autor do 35 let);
 7. 8. výsledky soutěže budou zveřejněny na stránkách ČSKN
 8. 9. podmínkou pro udělení ceny je prezentace vítězné práce na nejbližším sjezdu ČSKN
 9. 10. vítěz soutěže obdrží odměnu 10.000,- Kč.

Přihlášku zašlete elektronicky na adresu cskn(at)neurofyziologie.cz.

12-1-21 MB   

EMEAC-IFCN mini-Congress

Letošní EMEAC-IFCN mini-Congress and General Assembly se budou konat online 26. 10. 2021. Více informací a registrace je zde.

26-9-21 MB   

Registrace na ICCN 2022

Byla otevřena registrace na 32nd International Congress of Clinical Neurophysiology, který se bude konat 4. - 8. září 2022 v Ženevě. Abstrakta je možné přihlásit do 10.12. 2021 23:59 (EST).

3-9-21 IR   

Základy elektroencefalografie 2

Ve spolupráci NCO NZO Brno a Centra pro epilepsie ve FN u sv. Anny v Brně se bude konat 8. 11. - 16. 11. 2021 kurz Základy elektroencefalografie 2. část.

Kurz je určen pro absolventy základního kurzu EEG, který slouží k přípravě lékařů ke zkoušce z funkční odbornosti. Kurz proběhne pouze za podmínky možnosti prezenční formy podle aktuálních epidemiologických podmínek. Další informace zde.

28-4-21 P. Zlonicky   

ICCN 2022

Byla zveřejněna výzva k podání návrhů na výukové a vědecké sekce mezinárodního sjezdu klin. neurofyziologie ICCN, který se bude konat v Ženevě, 4. - 8. 9. 2022. Více informací zde.

15-02-21 IrR   

Výukový kurz funkčního mapování mozku v CEITECu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na další ročník vzdělávacího kurzu zaměřeného na Neurozobrazování (s hlavním důrazem na funkční mapování mozku), který tradičně v podzimních termínech pořádáme v Brně. Letos proběhne kurz ve dnech 23.11.2021 až 25.11.2021. Podle podmínek přizpůsobíme formu konání - v nejvíce nepříznivé situaci by se jednalo o čistě online verzi. V příznivé situaci proběhne kurz v hybridním režimu, kdy účastníci, kteří se nebudou moci dostavit, získají odkaz pro sledování online. Bližší informace naleznete na webu, kde je i registrační formulář.

Za pořadatele srdečně zve Michal Mikl

1-11-21 Michal Mikl   

Volby rady HuBraM

Komise pro volbu rady HuBraM ve složení ing. M. Gajdoš, dr. Bartoň a MUDr. P. Hok oznámila dne 22. 3. 2020 výsledky voleb. Do rady pro funkční období od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2024 byli zvoleni (pořadí podle počtu získaných hlasů): Jan Kremláček, Petr Hluštík, Jiří Keller a Michal Mikl, Milan Brázdil. Detailní zpráva s počtem hlasů je k dispozici zde.

Všem zvoleným blahopřejeme.

18-4-20 MB   

ECCN 2021 v Marseille

18. Evropská konference klinické neurofyziologie se bude konat v Marseille od 30. 6. do 3. 7. 2021. Hlavním tématem konference je Clinical Neurophysiology: Linking Bedside to Theory. Do 5. Května 2020 organizátoři sbírají náměty na symposia a výukové kurzy. Více informací získáte na stránkách konference www.eccn2021-marseille.com.

17-02-20 MB   

Volná místa pro neurofyziology

IFCN otevřela rubriku s volnými neurofyziologickými pozicemi. Aktuální nabídku můžete vidět na této stránce.

31-10-16 MB   

Clinical Neurophysiology Practice

IFCN začala vydávat elektronický časopis Clinical Neurophysiology Practice zaměřený na případové nebo normativní studie, klinický přínos je upřednostněn nad inovativní stránkou příspěvků. Více informací a první příspěvky naleznete na adrese www.cnp-journal.com.

16-10-16 JK   

IFCN online masterclass

V sobotu 7. 11. 2020 v 10:00 EST přednese profesor Marc Nuwer přednášku na téma Intraoperative Neurophysiologic Monitoring.

23-10-20 JK   

Konference k neinvazivní mozkové stimulaci

Ve dnech 10. - 14. 11. 2020 se uskuteční dvě virtuální konference na téma neinvazivní mozkové stimulace. Více informací na stránkách konference.

23-10-20 IR   

67. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie

vzhledem k plánovaným omezením v souvislosti s COVID-19 a po diskuzi s pořádající agenturou MH Consulting a s předsedou ČSKN se rozhodli organizátoři sjezd v tomto roce zrušit.

22-9-20 PM a RM   

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2019

Výbor vyhodnotil jako vítěznou práci: Differential Effects of Sustained Manual Pressure Stimulation According to Site of Action , autorů: Hok P, Opavsky J, Labounek R, Kutin M, Šlachtová M, Tüdös Z, Kaňovský P, Hluštík P.

Práce bude podle pravidel soutěže odměněna částkou 10. tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

9-9-20 MB   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu ČSKN za rok 2020

Do 31. května 2021 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněny v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 10 000 Kč a jejich slavnostní vyhlášení proběhne na v rámci 67. neurofyziologického sjezdu v Praze.

8-01-21 JK   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu HuBraM za rok 2020

Do 31. května 2021 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii nebo do soutěže o cenu Sekce pro funkční mapování mozku (HuBraM). Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněny v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 7 000 Kč a jejich slavnostní vyhlášení proběhne na v rámci 67. neurofyziologického sjezdu v Praze.

8-01-21 JK   

Certifikovaný kurz EEG a EP pro všeobecné sestry

Centrum pro vzdělávání Thomayerovy nemocnice pořádá kurz EEG a EP. Kurz je určen pro všeobecné sestry se zkušeností v EEG laboratoři. Kurz se koná v termínu od 17. 5. do 21. 5. 2021. Další informace je možno získat zde.

8-1-21 Klára Brožová 

Zápis ze zasedání rady sekce HuBraM

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání rady sekce HuBraM ze dne 20. 11. 2020.

8-12-20 JK   

Aktualizace členské databáze

Zastřeěšující organizace - ĆLS JEP vyzývá všechny členy ČSKN o aktualizaci elektronických dat (jméno, příjmení, titul, email, adresa pracoviště).Aktualizaci proveďte přímo na ČLS JEP, nebo prostřednictvím našeho formuláře.

Pro přihlášení do ČSKN, použijte tento formulář.

3-11-20 MB   

Volby, aktualizace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v květnu-červnu 2021 proběhnou volby do nového výboru České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP. Žádáme Vás tímto o aktualizaci Vašich údajů pro elektronickou databázi členů. Změny ve svých údajích vyplňte nejpozději do 31.3.2021 na neurofyziologie.cz/aktualizace.html

 

1-03-21 MB   

Výzva předsedy Rady sekce NPvN

Vážené kolegyně, kolegové,
touto cestou bych rád vyzval všechny zájemce o kandidaturu do Rady Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii, aby do konce června 2021 projevili svůj zájem na email – petr.zlonicky@fnusa.cz. Následně dle počtu kandidátů bude zvolen termín a forma vlastních voleb.
Bude vítán každý, kdo by se rád zapojil do aktivit, které se přímo dotýkají nelékařských pracovníků.

Mgr. Petr Zlonický
Předseda Rady sekce NPvN ČSKN ČLS JEP

16-6-21 PZ   

Stipendium IFCN pro mladé neurofyziology

Do 30. září 2021 je otevřena soutěž pro udělení výzkumného a edukačního stipendia pro umožnění stáže v mezinárodně uznávané neurofyziologické laboratoři. Plná výzva je zveřejněna na stránkách federace http://www.ifcn.info/.

11-6-21 IR,MB   

67. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie

67. ČSSKN se bude konat v Praze. v termínu 21.- 22. 10. 2021. Hlavními organizátory jsou prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. a MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Více informací naleznete na těchto stránkách.

26-5-21 PM a RM   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 24. 6. 2021. Součsně bylo zveřejněno nové složení výboru a revizní komise ČSKN.

14-7-21 MB   

Výbor

pro období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2021

  Předseda: Brázdil Milan
  Místopředseda: Kremláček Jan
  Sekretář: Keller Jiří
  Pokladník: Hluštík Petr
  Delegát IFCN: Rektorová Irena
  Členové: Ehler Edvard
Jech Robert
Marusič Petr
Mazanec Radim
Ostrý Svatopluk
Štětkářová Ivana

Revizní komise

pro období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2021

  Předseda: Novotná Irena
  Členové: Mikl Michal
Zlonický Petr

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 23. 4. 2021.

28-4-21 MB   

Stipendium IFCN pro mladé neurofyziology

Do 31. března 2021 je otevřena soutěž pro udělení výzkumného a edukačního stipendia pro umožnění stáže v mezinárodně uznávané neurofyziologické laboratoři. Plná výzva je zveřejněna na stránkách federace http://www.ifcn.info/.

8-2-21 MB   

67. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie

67. ČSSKN se bude konat v Praze ve dnech 22. - 23. 10. 2020. Hlavními organiyátory jsou prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. a MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Více informací naleznete na těchto stránkách.

18-4-20 PM a RM   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 20. 10. 2020.

3-11-20 MB   

Publikační cena

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (ČSKN) vyhlásila podporu autorům význačných publikací v oboru neurofyziologie formou publikační ceny s těmito pravidly:

 1. 1. soutěž je každoročně vypisována na stránkách společnosti www.neurofyziologie.cz;
 2. 2. do soutěže je možné přihlásit publikační práci z oblasti neurofyziologie, která splňuje následující podmínky:
  • vznikla v České republice;
  • první autor je členem ČSKN;
  • byla vydána v roce předcházejícím vypsání soutěže;
  • je monografií nebo je článkem v časopise s impakt faktorem podle SCI WoS vyšším než 1,0;
 3. 3. publikaci přihlašuje do soutěže první autor práce zasláním následujících dokumentů výboru společnosti:
  • průvodní dopis obsahující informace o zaměstnání a věku prvního autora a jeho seznam publikací;
  • jeden výtisk (kopii) práce;
 4. 4. žadatel může v jednom roce přihlásit pouze jen jednu publikaci;
 5. 5. žádosti posuzuje výbor společnosti, v případě, že je žadatelem člen výboru, neúčastní se jednání o udělení ceny;
 6. 6. v případě většího počtu velmi kvalitních prací může výbor udělit dvě ceny – jednu bez věkového omezení a druhou juniorskou (první autor do 35 let);
 7. 8. výsledky soutěže budou zveřejněny na stránkách ČSKN
 8. 9. podmínkou pro udělení ceny je prezentace vítězné práce na nejbližším sjezdu ČSKN
 9. 10. vítěz soutěže obdrží odměnu 10.000,- Kč.

Přihlášku zašlete elektronicky na adresu cskn(at)neurofyziologie.cz.

24-1-11 JK   

Certifikovaný kurz EEG a EP pro všeobecné sestry

Centrum pro vzdělávání Thomayerovy nemocnice pořádá kurz EEG a EP. Kurz je určen pro všeobecné sestry se zkušeností v EEG laboratoři. Kurz se koná v termínu od 9.11. do 13.11.2020. Další informace je možno získat zde.

2-9-20 Klára Brožová 

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 17. 4. 2020.

28-04-20 MB   

67. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie

67. ČSSKN se bude konat v Praze ve dnech 22. - 23. 10. 2020. Hlavními organiyátory jsou prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. a MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Více informací naleznete na těchto stránkách.

18-4-20 PM a RM   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu ČSKN za rok 2019

Do 31. května 2020 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněny v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 10 000 Kč a jejich slavnostní vyhlášení proběhne na v rámci 67. neurofyziologického sjezdu v Praze.

18-04-20 JK   

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2018

Výbor vyhodnotil jako vítěznou práci: Benefits of pallidal stimulation in dystonia are linked to cerebellar volume and cortical inhibition, autorů: Fečíková A, Jech R, Čejka V, Čapek V, Šťastná D, Štětkářová I, Mueller K, Schroeter ML, Růžička F, Urgošík D..

Práce bude podle pravidel soutěže odměněna částkou 10. tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

23-7-19 JK   

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2017

Výbor vyhodnotil jako vítěznou práci: Very high-frequency oscillations: Novel biomarkers of the epileptogenic zone , autorů: Brázdil M, Pail M, Halámek J, Plešinger F, Cimbálník J, Roman R, Klimeš P, Daniel P, Chrastina J, Brichtová E, Rektor I, Worrell GA, Jurák P..

Práce bude podle pravidel soutěže odměněna částkou 10. tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

23-7-19 JK   

Kurz klinické epileptologie a elektroencefalografie pro nelékařské pracovníky

Ve spolupráci NCO NZO Brno a Centra pro epilepsie ve FN u sv. Anny v Brně se bude konat ve dne 15. 5. 2020 Kurz klinické epileptologie a encefalografie pro nelékařské pracovníky. Celodenní kurz bude zaměřen převážně na dlouholeté pracovníky z neurofyziologických pracovišť. Podrobnosti k programu, místu konání a ceně jsou dostupné zde.

5-3-20 P Zlonický   

fMRI workshop v Brně a Olomouci - byl z důvodu Covid-19 zrušen

2. 4. 2020 se uskuteční brněnský fMRI workshop s tématem "MR Diffusion and Spectroscopy" Podrobnosti viz pozvánka.

2. - 3. 4. 2020 se koná v Olomouci mezinárodní 16. fMRI workshop. Vyžádaným řečníkem bude dr. Petr Janata (Center for Mind and Brain, University of California Davis, USA) s příspěvkem Neuroscience of Music.

Oba workshopy jsou pořádány ve spolupráci s naší Sekcí pro funkční mapování mozku.

1-3-20 MM PH   

Základy elektroencefalografie - 2. část

Ve spolupráci NCO NZO Brno a Centra pro epilepsie ve FN u sv. Anny v Brně se bude konat 30.03. - 9.04.2020 kurz Základy elektroencefalografie 2. část. Kurz je určen pro absolventy základního kurzu EEG, který slouží k přípravě lékařů ke zkoušce z funkční odbornosti. Podrobnosti k programu zde.

06-01-20 MB   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 25. 10. 2019.

06-01-20 MB   

Prodloužení uzávěrky soutěže o publikační cenu ČSKN

Uzávěrka pro podání přihlášky do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii za rok 2018 byla posunuta na 11. července 2019 (včetně). Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněny v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 10 000 Kč a jejich slavnostní vyhlášení proběhne na v rámci 66. neurofyziologického sjezdu v Brně.

03-07-19 JK   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 12. 4. 2019.

29-06-19 MB   

66. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie

66. ČSSKN se bude konat v Brně ve dnech 24. - 25. 10. 2019. Uzávěrka pro aktivní účast bude 17. 9. 2018. Více informací na stránkách sjezdu.

16-4-19 MB   

ECCN ve Varšavě

17. Evropská konference klinické neurofyziologie se bude konat ve Varšavě od 5. 6. do 8. 6. 2019. Hlavním tématem konference je Shaping the presence and the future of clinical neurophysiology. Aktuální leták je ke stažení zde. Více informací získáte na stránkách konference http://eccn2019.com/.

12-4-19 MB   

Kurz klinické epileptologie a elektroencefalografie pro nelékařské pracovníky

Ve spolupráci NCO NZO Brno a Centra pro epilepsie ve FN u sv. Anny v Brně se bude konat ve dne 17. 5. 2019 Kurz klinické epileptologie a encefalografie pro nelékařské pracovníky. Celodenní kurz bude zaměřen převážně na dlouholeté pracovníky z neurofyziologických pracovišť. Podrobnosti k programu, místu konání a ceně jsou dostupné zde.

27-2-19 P Zlonický   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu ČSKN za rok 2018

Do 31. května 2019 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněny v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 10 000 Kč a jejich slavnostní vyhlášení proběhne na v rámci 66. neurofyziologického sjezdu v Brně.

12-04-19 JK   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 28. 11. 2018.

10-12-18 MB   

EC-IFCN Fellowship 2019

V souvislosti s konáním 17th European Congress of Clinical Neurophysiology byla vypsána podpora pro mladé neurofyziology zpravidla do 35ti let, členy národních společností IFCN, kteří se konference zúčastní. Prostřednictvím naší společnosti může podporu EC-IFCN ve výši 500 EUR získat nejméně jeden uchazeč. Více informací najdete v tomto dokumentu.

1-12-18 MB   

ECCN ve Varšavě

17. Evropská konference klinické neurofyziologie se bude konat ve Varšavě od 5. 6. do 8. 6. 2019. Hlavním tématem konference je Shaping the presence and the future of clinical neurophysiology. Aktuálně organizátoři sbírají náměty – viz příloha. Více informací získáte na stránkách konference http://eccn2019.com/.

Ocenění ČSKN

Za dlouholetou činnost v oblasti klinické neurofyziologie a v souvislosti s významným životním jubileem je nám ctí udělit prof. MUDr. Pavlu Marešovi, DrSc. čestné členství ČSKN ČLS JEP.

Za rozvoj klinické neurofyziologie na poli zrakových evokovaných potenciálů se výbor rozhodl ocenit prof. MUDr. Miroslava Kubu, DSc. čestným uznáním ČSKN.

Ocenění budou slavnostně předána v rámci 64. společného sjezdu České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii (26. - 27. 10. 2017 v Českých Budějovicích)

Oběma oceněným blahopřejeme!

19-4-17 JK   

Základy elektroencefalografie 2

Ve spolupráci NCO NZO Brno a Centra pro epilepsie ve FN u sv. Anny v Brně se bude konat 01.04.2019 - 12.04.2019 kurz Základy elektroencefalografie 2. část. Kurz je určen pro absolventy základního kurzu EEG 1. části. Podrobnosti k programu zde.

22-2-19 I Novotná   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 6. 4. 2018.

13-5-18 MB   

Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii

Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii (Sekce NPvN) si ustanovila nové vedení v čele s předsedou Mgr. Zlonickým. Další informace na stránkách sekce.

25-9-17 Petr Zlonický   

64. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie

Nadcházející sjezd se bude konat 26. - 27. 10. 2017 v Českých Budějovicích v hotelu Clarion. Uzávěrka pro zaslání abstrakt byla prodloužena do 17. 9. 2017.

Další informace budou zveřejněny na těchto stránkách.

14-9-17 Svatopluk Ostrý   

Kurz MDS

Ve dnech 12.-13.10. se na Neurologické klinice 1.LF UK v Praze koná mezinárodní výukový kurz Movement Disorders Society zaměřený na diagnostiku a léčbu spastické parézy za účasti českých a zahraničních školitelů. V kurzu jsou stále dostupná volná místa. Podrobnější informace naleznete zde.

30-8-17 Robert Jech 

Cestovní granty ICCN 2018

IFCN nabízí mladým neurofyziologům a delegátům společností pro KN podporu ve výši 1000$ pro účast na ICCN 2018 (Washington DC). Více informací naleznete zde.

28-8-17 MB 

Výzva k účasti na neurofyziologickém výzkumu

Informace o možnosti se zúčastnit neurofyziologického výzkumu, který se snaží o pochopení vědomí přostřednictvím zkoumání Déjà Vu fenoménu najdete zde.

1-8-17 MB 

Volba předsedy

Nový výbor si v elektronickém hlasování zvolil svého předsedu, kterým se stal prof. Brázdil. Novému předsedovi blahopřejeme. Další členové výboru budou zvoleni během zasedání výboru na sjezdu v Českých Budějovicích.

16-7-17 JK   

Volby rady HuBraM

Komise pro volbu rady HuBraM ve složení ing. Bartoň, MUDr. Langrová a ing. Slavíček oznámila dne 26. 10. 2016 výsledky voleb. Do rady byli zvoleni (pořadí podle počtu získaných hlasů): Michal Mikl, Jiří Keller, Petr Hluštík, Milan Brázdil a Jaroslav Hlinka. Detailní zpráva s počtem hlasů je k dispozici zde.

Všem zvoleným blahopřejeme.

26-10-16 JK   

Výsleky voleb 2017 - 2021

21. 5. 2017 volební komise zveřejnila výsledky voleb do výboru a revizní komise ČSKN ČLS JEP. Výsledky naleznete na stránce voleb. Volby proběhly současně elektronicky a korespondenčně. Korespondenčně mohlo volit 314 členů ČSKN, do výboru volilo 89 a do revizní komise 85 členů. V korespondenční části se vrátilo 11 platných lístků z 77.

Děkujeme všem, kdo se voleb zúčastnili, zejména však volební komisi. Zvoleným blahopřejeme a na další spolupráci se těšíme se všemi.

22-5-13 JK   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu ČSKN za rok 2017

Do 31. května 2018 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněny v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 10 000 Kč a jejich slavnostní vyhlášení proběhne na v rámci 65. neurofyziologického sjezdu v Martině.

9-01-18 MB   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 26. 10. 2017.

9-11-17 MB   

Pozvánka do laboratoří funkčního mapování mozku v CEITECu

Den otevřených dveří se bude konat 27. 9. 2017 od 14:00. Bližší informace najdete na stránkách HuBraM nebo na FB stránkách laboratoře .

14-9-17 Michal Mikl   

25-5-18 MB   

Certifikovaný kurz EEG a EP pro všeobecné sestry

Centrum pro vzdělávání Thomayerovy nemocnice pořádá kurz EEG a EP pro všeobecné sestry. Kurz sestává z teoretické (17. 9. - 21. 9. 2018) a praktické části (dva týdny pro 1 účastníka). Další informace je možno získat zde.

5-3-18 Klára Brožová 

Informace komise pro foEEG

Nadcházející zkouška uchazečů o funkční odbornost v EEG se bude konat 24. května 2018.

8-1-18 Jana Zárubová   

65. sjezd SČSKN

65. SČSKN bude konat v Martině (Slovensko) ve dnech 28. 11. - 1. 12. 2018 v rámci neurologického sjezdu. Uzávěrka pro aktivní účast bude 15. 9. 2018. Více informací na stránkách sjezdu.

8-1-18 JK   

Kurz klinické epileptologie a elektroencefalografie pro nelékařské pracovníky

Ve spolupráci NCO NZO Brno a Centra pro epilepsie ve FN u sv. Anny v Brně se bude konat ve dne 18.5.2018 Kurz klinické epileptologie a encefalografie pro nelékařské pracovníky. Celodenní kurz bude zaměřen převážně na dlouholeté pracovníky z neurofyziologických pracovišť. Podrobnosti k programu, místu konání a ceně jsou dostupné zde.

31-01-18 Petr Zlonický   

Stipendium IFCN pro mladé neurofyziology

Do 30. března 2018 je otevřena soutěž pro udělení výzkumného a edukačního stipendia ve výši 25.000 USD pro pokrytí stáže v mezinárodně uznávané neurofyziologické laboratoři. Plná výzva je zveřejněna na stránkách federace http://www.ifcn.info/.

9-1-18 MB   

Informace sekce NPvN

Ve dnech 22.-23.11.2017 se koná v Brně Český a slovenský epileptologický sjezd. Součástí sjezdu bude i speciální symposium: Sekce EEG laborantů na téma dlouhodobé Video-EEG monitorování, a to ve čtvrtek v 17.15-18.45 hod. v sále E3. Program a podrobné informace jsou dostupné na webové stránce http://www.csns2017.cz/.

Neurologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze hledá EEG laborantku (laboranta), nástup možný od 1.1.2018. Více informací získáte na emailu: vaclav.cejka(at)vfn.cz.

8-11-17 Petr Zlonický   

Informace komise pro foEEG

Dne 12.10. 2017 úspěšně složily zkoušku a získaly funkční odbornost EEG: MUDr. Jana Amlerová z FN Motol v Praze, MUDr. Magdalena Kovářová z nemocnice v Uherském Hradišti, MUDr. Petra Mištríková z Vojenské nemocnice v Brně a MUDr. Klára Štillová z FN U Sv. Anny v Brně.
Komise také akualizovla seznam držitelů foEEG. Další termín zkoušení bude určen do konce roku 2017.

7-11-17 Jana Zárubová   

Open access MAFIL CEITEC MU pro rok 2018

Výzkumná infrastruktura otevřela letos, stejně jako loni, speciální výzvu na podporu měření pro externí uživatele - úspěšné projekty budou mít měřící čas a související služby laboratoře zcela zdarma. Požadavkem je, aby žadatel byl z jiné instituce než je mateřská instituce dané laboratoře (např. v případě Laboratoře multimodálního a funkčního zobrazování (MAFIL) musí být žadatel mimo Masarykovu univerzitu). Projekty je možné podávat do 30.11. - informace a přístup k elektronickému formuláři.

3-12-17 Michal Mikl   

Registrace na ICCN 2018

Byla otevřena registrace na 31st International Congress of Clinical Neurophysiology, který se bude konat 1. - 6. května 2018 ve Washington, DC, USA a pořádá ji IFCN. Detaily viz iccn2018.acns.org.

12-10-17 JK   

Kongres IUPESM 2018

Ve dnech 3. 6. – 8. 6. 2018 bude v Praze probíhat světový kongres medicínské fyziky a biomedicínského inženýrství. Je to kongres, který se koná jednou za tři roky a oficiálně ho pořádá International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine (IUPESM). Pro rok 2018 byla vybrána jako pořadatelská země Česká republika. Podrobné informace o kongresu jsou uvedeny na adrese: www.iupesm2018.org.

12-10-17 MB   

Vzdělávací kurz „NeuroImaging

Vzdělávací kurz „NeuroImaging - Mapping the function and structure of brain“ je pravidelný podzimní kurz CEITEC MAFIL zaměřený zejména na doktorské i magisterské studenty. Kurz bude třídenní (14.-16. listopadu) a je zdarma. Nutností je však registrace na této adrese, kde jsou k dispozici i podrobnější informace a předběžný program.

4-10-17 Michal Mikl   

64. sjezd

K účasti na 64. ČSSKN se můžete hlásit na těchto stránkách. Uzávěrka pro registraci k aktivní účasti je 1. 9. 2017.

16-7-17 JK   

Volby do rady Sekce NPvN ČSKN ČLS JEP

V září letošního roku končí mandát rady Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii a volby na další funkční období proběhnou v průběhu měsíce srpna. V případě zájmu kandidovat do rady Sekce zašlete do 31.7.2017 email s předmětem „Volby“ na adresu SekceNPvN(at)neurofyziologie.cz, kde bude uvedeno celé jméno, titul a emailový kontakt. Přijetí Vaší kandidatury bude potvrzeno odpovědí na Váš email. Podrobnosti k průběhu voleb budou zveřejněny po uzavření kandidátní listiny. Případné dotazy je možno směřovat na uvedený email Sekce.

29-6-17 Petr Zlonický 

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2016

Výbor vyhodnotil jako vítěznou práci: Connectivity of the anterior insula differentiates participants with first-episode schizophrenia spectrum disorders from controls: a machine-learning study, autorů: Mikoláš P, Melicher T, Skoch A, Matějka M, Slovaková A, Bakstein E, Hajek T, Spaniel F.

Práce bude podle pravidel soutěže odměněna částkou 10. tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

26-6-17 JK   

Certifikovaný kurz EEG a EP pro všeobecné sestry

Centrum pro vzdělávání Thomayerovy nemocnice pořádá kurz EEG a EP pro všeobecné sestry. Kurz sestává z teoretické (6. 11. - 10. 11. 2017) a praktické části (dva týdny pro 1 účastníka). Další informace je možno získat zde.

23-5-17 Klára Brožová 

Certifikovaný kurz EEG a EP pro všeobecné sestry

Centrum pro vzdělávání Thomayerovy nemocnice pořádá kurz EEG a EP pro všeobecné sestry. Kurz sestává z teoretické (6. 11. - 10. 11. 2017) a praktické části (dva týdny pro 1 účastníka). Další informace je možno získat zde.

23-5-17 Klára Brožová 

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 30. 3. 2017.

9-4-17 JK   

16. ECCN v Budapešti - prodloužení uzávěrky

Uzávěrka pro zaslání abstraktů na evropskou konferenci ECCN byla prodloužena do 31. 3. 2017.
16th European Congress of Clinical Neurophysiology se koná ve dnech 30. 8. - 2. 9. 2017 v Budapešti. Informace o kongresu s bohatým vědeckým a vzdělávacím programem najdete zde.

21-3-17 JK   

Volby ČSKN 2017-2021

Výbor na základě návrhů jmenoval volební komisi pro volby do výboru a revizní komise ČSKN: Ing. Václava Čejku , MUDr. Janu Langrovou, Ph.D. a MUDr. Janu Zárubovou (řazeno abecedně). Komise si ze svého středu zvolila za předsedkyni MUDr. Zárubovou. Pro komunikaci s komisí můžete použít adresu volby@neurofyziologie.cz. Technickou stránku voleb zajistí ČSL JEP. Elektronicky zajistí volby voting.greception.com - zde výběr poskytovatele provedla opět ČLS JEP.

25-2-17 JK   

Pro návrhy kandidátů zveřejňujeme seznam členů ČSKN k 1. 3. 2017.

3-17 JK   

Zveřejňujeme kandidátní listiny 30. 3. 2017.

30-3-17 JK   

 


fMRI workshop v Brně a Olomouci

6. 4. 2017 se uskuteční brněnský fMRI workshop s tématem "Experiments in neuroimaging: planning, optimization, analytical and technical issues" Podrobnosti viz pozvánka a program .

6. - 7. 4. 2017 se koná v Olomouci mezinárodní 13. fMRI workshop. Vyžádaným řečníkem bude prof. Martin Lotze z Greifswaldu, který se mj. zabývá motorickou plasticitou, neurorehabilitací a mozečkem, je vedoucím neurozobrazovacího centra.

Oba workshopy jsou pořádány ve spolupráci s naší Sekcí pro funkční mapování mozku.

21-3-17 MM PH   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu ČSKN za rok 2016

Do 31. května 2017 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněny v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 10 000 Kč a jejich slavnostní vyhlášení proběhne na v rámci 64. neurofyziologického sjezdu v Českých Budějovicích.

5-01-17 JK   

64. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie

Nadcházející sjezd se bude konat 26. - 27. 10. 2017 v Českých Budějovicích v hotelu Clarion. Původní plánovaný termín 2. - 3. 11. 2017 byl zrušen

Další informace budou zveřejněny na těchto stránkách.

30-11-16 Svatopluk Ostrý   

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2015

Výbor vyhodnotil jako vítěznou práci: Distinct populations of neurons respond to emotional valence and arousal in the human subthalamic nucleus, autorů: Sieger T, Serranová T, Růžička F, Vostatek P, Wild J, Štastná D, Bonnet C, Novák D, Růžička E, Urgošík D, Jech R.

Práce bude podle pravidel soutěže odměněna částkou 10. tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

26-6-16 JK   

Sjezd Německé společnosti KN

Ve dnech 23. – 25. 3. 2017 (byl přesunut na 27. - 29. 4. 2017) se v Lipsku koná 61st Scientific Annual Meeting of the German Society for Clinical Neurophysiology and Functional Imaging (DGKN) - více informací na adrese www.dgkn-kongress.de

24-5-16 JK   

Publikační cena Clinical Neurophysiology pro mladé autory

Do 31. ledna 2017 je otevřena soutěž pro mladé neurofyziology do 35 let za publikační výstup v časopisu Clinical Neurophysiology v ročníku 2016. Cenu uděluje Elsevier a tento rok budou uděleny výjimečně dvě ceny pojmenované po hlavních editorech (Mary A.B. Brazier a William A. Cobb) časopisu Electroencepahlography and CN (nyní jen CN). Udělení ceny ve výši 5000 EUR proběhne na ICCN 2018. Plná výzva je zveřejněna na stránkách federace http://www.ifcn.info/.

10-1-17 JK   

27. Nástavbový kurz EEG a epileptologie

Ve dnech od 16. do 20. 1. 2017 proběhne v nemocnici Na Bulovce 27. ročník Nástavbového kurzu EEG a epileptologie (zde je program minulého ročníku).

Kontakt pro registraci je prostřednictvím NCO NZO Brno - č. 1206/863.

4-1-17 EP   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 3. 11. 2016.

8-11-16 JK   

16. ECCN v Budapešti

Ve dnech 30. 8. - 2. 9. 2017 se v Budapešti koná 16th European Congress of Clinical Neurophysiology. Informace o kongresu najdete zde.

1-4-16 JK   

Open access MAFIL CEITEC MU pro rok 2017

Pro ty z vás a vašich kolegů, kteří mají zajímavé náměty na realizaci neurozobrazovacích a eletkrofyziologických studií, ale nemají přístup k potřebnému vybavení je zde nabídka Laboratoře multimodálního a funkčního zobrazování - MAFIL, která je zřízena v rámci CEITEC MU. MAFIL nabízí prostřednictvím národní infrastrukutry CzechBioImaging otevřený přístup (open access) všem uživatelům z ČR i ze zahraničí. Nabízené služby zahrnují jak přístup k vlastnímu měření (zejména 3T MR a HD EEG), tak i určitou podporu při přípravě studie a měřícího protokolu či při zpracování dat.

Bližší informace o vybavení laboratoře a možnostech měření naleznete na stránkách MAFIL. Informace k open access přístupu naleznete na stránkách Czech BioImaging.

12-11-16 Michal Mikl   

Výukový kurz funkčního mapování mozku v CEITECu

Ve dnech 14. - 16. 11. 2016 Ceitec společně s sekcí HuBraM pořádá workshop Neuroimaging: Mapping the function and structure of brain. Bližší informace najdete na pozvánce a v programu kurzu.

5-11-16 Michal Mikl   

Program 63. ČSSKN

Ve dnech 3. - 4. 11. 2016 se v Praze, v hotelu Pyramida, koná 63. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. Odborný garant, prim. Petránek, zveřejnil aktualizovaný vědecký program (PDF).

Čestnou Amblerovu přednášku pronese tento rok prof. Zdeněk Kadaňka na téma Alkohol a kofein - opory či slabiny lidského zdraví? neurofyziologický aspekt.

Více informací najdete zde.

17-10-16 EP   

ECCN 2017

Do 25. 10. 2016 můžete podávat návrhy na edukační/hands-on kurzy pro ECCN 2017 - detaily výzvy naleznete zde.

16-10-16 JK   

ICCN 2018

Byla zveřejněna výzva k podání návrhů na výukové a vědecké sekce mezinárodního sjezdu klin. neurofyziologie ICCN, který se bude konat ve Washingtonu 2018. Více informací zde.

16-10-16 JK   

Certifikovaný kurz Elektrodiagnostika nervového systému – EEG, EP

Kurz je určen pro všeobecné sestry pracující minimálně 12 měsíců v neurofyziologických laboratořích nemocnic, specializovaných pracovištích JIP a ARO, v privátních specializovaných ambulancích neurologického a psychiatrického zaměření a na pracovištích s možností dlouhodobé videomonitorace EEG a spánkových laboratořích. Oba kurzy mají akreditaci MZ ČR a za absolvování je 72 kreditů

 • Elektrodiagnostika nervového systému – EEG, EP termín: 5.12. – 9.12.2016
 • Elektrodiagnostika nervového systému – EMG, EP termín: 7.11. – 11.11.2016

Ke kurzu je možno se hlásit na adrese: Mgr. Miluše Vacušková, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence NCO NZO, Vinařská 6, 603 00 Brno; E-mail:vacuskova@nconzo.cz; Tel.: 543 559 522.

20-6-16 Irena Novotná   

Výzva projektu Czech-BioImaging – open access pro rok 2016

Některé neurofyziologické laboratoře CEITEC na Masarykově univerzitě a na Vysokém učení technickém v Brně jsou otevřeny externím uživatelům z celého světa, kteří mají zajímavé vědecké projekty. Do 30. 6. je možné podávat žádosti v těchto laboratořích. Bližší informace zde.

20-6-16 Michal Mikl   

Certifikovaný kurz EEG a EP pro všeobecné sestry

Centrum pro vzdělávání Thomayerovy nemocnice pořádá kurz EEG a EP pro všeobecné sestry. Kurz sestává z teoretické (19. 9. - 23. 9. 2016) a praktické části (dva týdny). Další informace je možno získat zde.

26-4-16 Klára Brožová 

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 21. 4. 2016.

1-5-16 JK   

Zápis zasedání HuBraM

V sekci dokumenty byl zveřejněn zápis zasedání rady sekce pro funkční mapování mozku.

21-4-16 Michal Mikl   

Informace komise pro foEEG

Komise zveřejnila aktuální seznam držitelů foEEG , seznam akreditovaných pracovišť, a zápis ze zasedání komise 1. 7. 2016.
Další termín zkoušení je 26.5. 2016.

21-4-16 Jana Zárubová   

Zpráva o činnosti, finanční, revizní

Za minulé období VII. 2014 - VI. 2015 byly vypracovány a zveřejněny zprávy o činnosti, finanční a revizní.

Vše najdete v sekci dokumenty.

1-4-16 JK   

Soutěž o publikační cenu ČLS JEP

Purkyňův nadační fond (založen 2003) vypisuje soutěž pro členy ČLS JEP mladší 35 let. Cena pro vítěze je spojena s částkou 15 tis. Kč. Oceněn/oceněna bude první autor/autorka publikace za rok 2015 v časopise s nejvyšším impakt faktorem. Přihlášku je možné podat i prostřednictvím ČSKN do 31. 5. 2016. Více informací naleznete na stránkách fondu www.purkynuvfond.cz.

10-3-16 JK   

fMRI workshop v Brně

7. 4. 2016 se uskuteční brněnský fMRI workshop, pořádaný ve spolupráci s naší Sekcí pro funkční mapování mozku. Workshop s tématem "Innovations in mapping of brain function and structure: benefits and pitfalls" předchází 12. fMRI workshopu v Olomouci. Podrobnosti viz pozvánka.

8-3-16 MM   

Neinvazivní mozková stimulace

7. - 10. 9. 2016 se koná v Göttingen 6th International Conference on Non-invasive Brain Stimulation. Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je 3. 4. 2016. Pozvánku najdete zde.

11-2-16 JK   

12. fMRI workshop v Olomouci

7. - 8. 4. 2016 se koná olomoucký fMRI workshop, pořádaný ve spolupráci s naší Sekcí pro funkční mapování mozku. Pozvaným řečníkem bude bude prof. Dirk Wildgruber z Tübingen, který mj. publikuje o fMRI korelátech emotivní řeči (prozodie) a emotivních obličejů má h-index 33.

6-2-16 PH   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu ČSKN za rok 2015

Do 31. května 2016 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněny v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 10 000 Kč a jejich slavnostní vyhlášení proběhne na v rámci 63. neurofyziologického sjezdu v Praze.

4-02-16 JK   

26. Nástavbový kurz EEG a epileptologie

Ve dnech od 18. do 22. 1. 2016 zaštítil Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) ve svých prostorách v Klecanech 26. ročník Nástavbového kurzu EEG a epileptologie. Tematicky se kurz zaměřil na diferenciálně diagnostickou problematiku epileptických a neepileptických záchvatů, postiktálních stavů a farmakologii antiepileptik. Program také nabídl odborníkům prezentaci unikátních výzkumných projektů a řadu profesně velmi zajímavých přednášek zahrnující oblasti klinického EEG, výzkumné QEEG i spánkové medicíny.

Během pětidenního kurzu byl celý den věnován především vzdělávání EEG laborantek ve spolupráci se Sekcí nelékařských pracovníků v neurofyziologii. Kromě odborného programu se účastníkům dostalo jedinečné příležitosti prohlédnout si recentně vybudované prostory i vznikající výzkumné laboratoře NÚDZ.

Z přednesených příspěvků je možné stáhnout následující prezentace: Co by měl každý vědět o epilepsii - dr. J. Zárubová, Aktivační metody v průběhu EEG - výhody a rizika - Mgr. P. Zlonický.

4-2-16 Alice Heuschneiderova   

Evropský epileptologický kongres

Ve dnech 11. - 15. září 2016 se v Praze koná 12. evropský epileptologický kongres. Podrobnosti o kongresu najdete zde:http://www.epilepsyprague2016.org/. Bližší informace stran finanční podpory aktivní účasti kolegů z ČR viz webových stránky České ligy proti epilepsii ČLS JEP.

18-1-16 MB  

Pracovní příležitost

V doméně funkčního zobrazování mozku otevírá Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování, Středoevropský technologický institut – CEITEC, pozici laborant/operátor přístrojů. Více informací na této adrese.

19-1-16 Michal Mikl  

Stipendium IFCN pro mladé neurofyziology

Do 31. března 2017 je otevřena soutěž pro udělení výzkumného a edukačního stipendia ve výši 25.000 USD pro pokrytí stáže v mezinárodně uznávané neurofyziologické laboratoři. Plná výzva je zveřejněna na stránkách federace http://www.ifcn.info/.

10-1-16 MB   

Informace komise pro funkční odbornost EP

Na základě výzvy komise byl aktualizován seznam držitelů této funkční odbornosti. Aktuální stav je k dispozici na stránce této funkční odbornosti nebo přímo zde.

27-12-15 Robert Jech  

26. Nástavbový kurz EEG a epileptologie

18. - 22. ledna 2016 v prostorách Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech proběhne 26. Nástavbový kurz EEG a epileptologie. Program bude spojen s prohlídkou nově vybudovaných prostor a výzkumných laboratoří NUDZ.

V rámci pětidenního kurzu bude jeden den (středa, 20. 1. 2016) věnován vzdělávání a přednáškám určeným především EEG laborantkám (spolupořádán sekcí NPvN).

Program a přihláška ke kurzu jsou k dispozici na www.nudz.cz/seminar.

18-12-15 EP   

IFCN stipendia

Stipendia ve výši 25000 USD pro podporu neurofyziologů mladších 35 let vypisuje IFCN. Naši členové se mohou zúčastnit soutěže o jedno stipendium edukační a tři stipendia výzkumná. Vždy jde o podporu nejméně 6 měsíčního pobytu na pracovišti s národním/mezinárodním impaktem. Detaily o výzvě najdete zde.

20-11-15 MB   

Pozvánka do laboratoří funkčního mapování mozku v CEITECu

Ve dnech 11. - 12. 11. 2015 Ceitec společně s sekcí HuBraM pořádá workshop Measurement, Processing and
Analysis of Neuroimaging and Electrophysiological Data.
Bližší informace najdete na pozvánce.

Následující den, 13. 11. 2015, bude probíhat diskuse s stávajícími i potenciálními uživateli viz informace.

13-10-15 JK   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 30. 9. 2015.

11-10-15 JK   

Vloby EC-IFCN

S radostí oznamujeme, že náš kandidát pro funkci Memeber at Large výboru evropské kapitoly IFCN, Ivan Rektor, byl zvolen pro funkční období 2015-2018. Společně s ním byl do stejné funkce zvolen také A. Martins Da Silva (Portugalsko). Jonathan Cole (UK) se "posouvá" na pozici sekretáře/pokladníka.

Prof. Rektorovi blahopřejeme!

16-01-15 JK   

Nové dokumenty komise pro foEEG

Komise pro foEEG zveřejnila nálsledující dokumenty:

11-10-14 Jana Zárubová   

Nové informace komise pro foEEG

Komise zveřejnila zápis ze zasedání komise 17. 9. 2015 a 28. 5. 2015.

Další termín zasedání komise i zkoušení je 7.1.2016..

6-10-15 Jana Zárubová   

Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii

V rámci 62. ČSSKN byla dne 30. 9. 2015 v Brně ustavena Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii (Sekce NPvN). Přítomní si zvolili radu sekce a ta následně svého předsedu Mgr. Zlonického. Další informace na stránkách sekce.

3-10-15 Petr Zlonický   

Spinální kongres

Ve dnech 3. – 4. prosince 2015 pořádá Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno IV. Spinální kongres. Hlavním tématy letošního ročníku jsou Zobrazení páteře a míchy, Spinální spasticita a vše kolem ní, Poruchy CK přechodu, Bolest a její zvládání u vertebrogenních onemocnění, Zajímavé kazuistiky a Varia. Internetová stránka kongresu je www.spinalni-kongres.cz

17-9-15 Stanislav Voháňka   

Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii

V rámci 62. ČSSKN v Brně v 30. 9. 2015 se uskuteční ustavující schůze Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii (Sekce NPvN). Zde je ke stažení pozvánka, informace a přihláška kandidátů do rady sekce.

1-9-15 Petr Zlonický   

1. česká neurologická akademie

Na základě spolupráce s ČNS upozorňujeme na odbornou akci, jejíž koordinátoři jsou také členové ČSKN prof. Šonka, prof. Bednařík a prof. Růžička. 1. česká neurologická akademie se bude konat 24. – 25. 9. 2015 v Praze, Hotel Pyramida. Více se dozvíte na stránce www.neurologickaakademie.cz nebo zde v programu .

29-7-15 JK   

Den epilepsie

22. červenec je Světovým dnem mozku a letos je věnován epilepsii. Informace a edukační materiály naleznate na stránkách svnětové neurologické federace.

19-7-15 Jana Zárubová   

Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP plánuje na 62. ČSSKN v Brně v říjnu 2015 založit Sekci nelékařských pracovníků v neurofyziologii (Sekce NPvN). Sekce bude své informace zveřejňovat na záložce NPvN.

24-5-15 Petr Zlonický   

Nová publikační strategie IFCN

IFCN prostřednictvím dopisu M. Halletta a D. Burke informuje, že se chystají změny v publikační politice. Časopis CN přestane vycházet v papírové podobě a jeho novým editorem bude U. Ziemann (od 1. 1. 2016). Současně vznikne nový otevřený elektronický časopis Clinical Neurophysiology Practice (vydávaný opět Elsevierem) a zaměřený na edukační a praktický obsah (např. normativní, ověřovací nebo metodologické studie). Více informací viz. příloha.

19-8-15 JK   

Akreditace pracoviště ke školení uchazečů o foEEG

Pracoviště, která mají zájem o akreditace, která je bude opravňovat ke školení uchazečů o foEEG, o ni musí požádat komisi (§ 4 Stanovy komisí pro funkční odbornosti v klinické neurofyziologii). Prosíme zájemce o vyplnění žádosti a spolu s požadovanými přílohami zaslat mailem (eeg@neurofyziologie) nebo poštou (Fakultní nemocnice v Motole, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, k rukám MUDr. Jany Zárubové, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5), nejpozději do 14. 9. 2015.

15-6-15 Jana Zárubová   

Informace komise pro funkční odbornost EEG

Na základě výzvy kolmise byl aktualizován seznam držitelů této funkční odbornost. Aktuální stav je k dispozici na stránce této funkční odbornosti nebo přímo zde.

4-6-15 Jana Zárubová   

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Funkční odbornosti z EEG, EMG a evokovaných potenciálů

Výbory České neurologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP se po seznámení se situací rozhodly, že není možné vyžadovat pro vykonávání praxe v této oblasti funkční odbornosti nyní, ale po uplynutí přechodného období trvajícího do konce roku 2015. Poté budou ČNS a ČSKN považovat příslušnou funkční odbornost z EEG, EMG a evokovaných potenciálů za povinný kvalifikační předpoklad k výkonu těchto neurofyziologických vyšetření.

výbor České neurologické společnosti ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 14. 2. 2014)
výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 1. 11. 2013)

4-3-14 JK   

EEG vyšetření mimo systém ZP

Pro úhradu vyšetření platí od 1.3.2010 Cenový předpis MZ 2/2010/DZP, čl.I, který stanoví následující položky:
14. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení) maximální cena 647 Kč
16. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (vyhodnocení) maximální cena 353 Kč

Pro léčebné účely platí Sazebník. Výše uvedené ceny není vhodné překračovat.

26-8-10 EP   

Aktualizace členské databáze

Výbor Společnosti pro klinickou neurofyziologii ĆLS JEP (SKN) vyzývá všechny členy SKN o elektronickou aktualizaci základních dat (jméno, příjmení, titul, email, adresa pracoviště).

14-5-10 JK   

IFCN podpora

IFCN oznámila nový program pro podporu neurofyziologů mladších 40 let (k 1. 1. 2015). Podpora ve výši 1000 USD je určena pro pokrytí cestovních nákladů na konferenci zaměřenou na klinickou neurofyziologii. Kandidát musí na konferenci aktivně prezentovat aktivní přednášku nebo poster. Žádost se podává prostřednictvím národní společnosti (ČSKN), která ji posoudí a žadatele uvědomí o výsledku. V případě kladného vyjádření předá informaci sekretariátu IFCN pro konečné rozhodnutí o přidělení podpory.

30-4-15 MB,JK   

Amblerova přednáška 2015

Na základě návrhů, které mohla podávat celá obec členů ČSKN, výbor vybral laureáta Amblerovy přednášky pro rok 2015 prof. MUDr. Soňu Nevšímalovou, CSc., která v rámci 62. společného sjezdu České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii přednese příspěvek Dualita spánkových mechanismů - podklad současných klinických a neurofyziologických poznatků. Přednáška se uskuteční v Brně 30. 9. 2015 (součást evropské konference www.ECCN2015.eu).

Paní profesorce blahopřejeme!

20-4-15 JK   

Certifikovaný kurz Elektrodiagnostika nervového systému – EEG, EP

Kurz je určen pro všeobecné sestry pracující minimálně 12 měsíců v neurofyziologických laboratořích nemocnic, specializovaných pracovištích JIP a ARO, v privátních specializovaných ambulancích neurologického a psychiatrického zaměření a na pracovištích s možností dlouhodobé videomonitorace EEG a spánkových laboratořích.

Možno se hlásit na adrese: Mgr. Miluše Vacušková, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence NCO NZO, Vinařská 6, 603 00 Brno; Tel.: 543 559 522.

12-4-15 Irena Novotná   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 27. 3. 2015.

6-4-15 JK   

Stipendium IFCN pro mladé neurofyziology

Do 31. května 2015 je otevřena soutěž pro udělení výzkumného stipendia ve výši 25.000 USD pro pokrytí stáže v mezinárodně uznávané neurofyziologické laboratoři. Plná výzva je zveřejněna na stránkách federace http://www.ifcn.info/.

3-4-15 JK   

Otevřena registrace pro 62. ČSSKN a 15. ECCN

62. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie, po dohodě výborů ČSKN a SSKN, je spojen s 15. sjezdem evropské kapitoly IFCN, a bude se konat v termínu 30. 9. - 4. 11. 2015 v Brně. Nové informace o registraci naleznete v PDF letáku. Další informací včetně registrace naleznete na stránkách www.eccn2015.eu.

4-03-15 JK   

Nové informace komise pro foEEG

Na základě výzvy komise byl 21. 7. 2015 aktualizován seznam držitelů této funkční odbornost. Aktuální stav je k dispozici na stránce této funkční odbornosti nebo přímo zde.

24-1-15 Jana Zárubová   

Nové informace komise pro foEEG

Komise pro foEEG prodloužila možnost podat žádost o zařazení do databáze držitelů nebo pro udělení funkční odbornosti EEG do 30.6.2015.

Komise zveřejnila zápis ze zasedání komise 7. 1. 2015,

Komise informuje, že 9. únor 2015 je Mezinárodním dnem epilepsie.

24-1-15 Jana Zárubová   

Pokročilé přístupy v měření a analýze fMRI dat

9. 4. 2015 pořádá CEITEC vzdělávací workshop – pokročilé přístupy v měření a analýze fMRI dat. Bližší informace jsou v druhé pozvánce, která obsahuje i podrobný program workshopu. Workshop předchází olomouckému fMRI workshopu. Obě akce jsou pořádány ve spolupráci s naší Sekcí pro funkční mapování mozku (HuBraM).

31-3-15 MM   

Kurz v elektromyografii

Katedra neurologie IPVZ nabízí 4 školící místa v kurzu základní vyšetřovací metody a nové přístupy, inovace, nové techniky, který se bude konat v termínu 19. 10.- 13. 11. 2015. Veškeré informace o tomto kursu včetně možnosti přihlášení jsou dostupné na v PDF souboru.

20-3-15 Edvard Ehler*   

11. fMRI workshop v Olomouci

9. - 10. 4. 2015 se koná olomoucký fMRI workshop, pořádaný ve spolupráci s naší Sekcí pro funkční mapování mozku. Uzávěrka přihlášek je 15. 3. 2015. Pozvaným řečníkem bude Prof. Giovanni Buccino z Univ. Parma a Uni. Catanzaro, známý studiemi pozorování akce / zrcadlových neuronů. Prof. Buccino má h-index 30.

9-2-15 PH   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu ČSKN za rok 2014

Do 31. května 2015 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněny v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 10 000 Kć a jejich slavnostní vyhlášení proběhne na v rámci 62. neurofyziologického sjezdu v Brně.

13-01-15 JK   

62. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie

Sjezd, po dohodě výborů ČSKN a SSKN, je spojen s 15. sjezdem evropské kapitoly IFCN, který se bude konat v termínu 30. 9. - 4. 11. 2015 v Brně. Více informací a registraci naleznete na stránkkách www.eccn2015.eu.

13-01-15 JK   

Informace komise pro funkční odbornost EEG

Na základě výzvy kolmise byl aktualizován seznam držitelů této funkční odbornost. Aktuální stav je k dispozici na stránce této funkční odbornosti nebo přímo zde.

7-5-15 Jana Zárubová   
5-3-15 Jana Zárubová   
19-12-14 Jana Zárubová   
24-10-14 Jana Zárubová   
25-9-14 Jana Zárubová   

Zpráva o činnosti, finanční, revizní

Za minulé období VII. 2013 - VI. 2014 byly vypracovány a zveřejněny zprávy o činnosti, finanční a revizní.

Vše najdete v sekci dokumenty.

13-12-14 JK   

Základní kurs v elektromyografii

Komise pro udělování funkčních odborností v elektromyografii udělila na základě stanovených kritérii akreditaci (certifikaci) Neurologické klinice LF MU a FN Brno v pořádání kurzů v elektromyografii. NK LFMU a FN Brno na základě toho vypisuje 8 školících míst do Základního kursu v elektromyografii, který se bude konat v termínu 2. 3.-10. 4. 2015. Veškeré informace o tomto kursu včetně možnosti přihlášení jsou dostupné na této stránce.

5-12-14 Josef Bednařík*   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 17. 10. 2014.

30-10-14 JK*   

Otázky a odpovědi na téma funkční odbornost

V rámci panelu otázek a odpovědí k udělování funkčních odborností (fo) při 61. ČSSKN proběhla aktivní diskuse. Otázky a odpovědi z diskuse, které mohou být zajímavé i pro ostatní, jsou uvedeny níže.

Neznám nikoho v mém okolí, kdo by mi mohl dělat školitele/garanta pro fo EP nebo EMG.
Komise EP aktuálně buduje databázi držitelů fo. Pokud uchazeč o fo EP v jiných ohledech podmínky pro zápis ke zkoušce splňuje, nechť se obrátí s žádostí a vysvětlením situace ke komisi, která posoudí žádost individuálně. Komise EMG databázi držitelů má k dispozici a seznam byl vystaven na stránkách funkční odbornosti.

Bude dost termínů pro zkoušení?
Komisaři jsou připraveni vypsat více termínů, aby pokryly zájem v přechodném období, další termíny jsou vypisovány až na základě zájmu o zkoušku. Proto bylo doporučeno přihlášku ke zkoušce zbytečně neoddalovat, neboť při velkém nárůstu zájmu ke konci přechodného období by mohl vzniknout skutečně nedostatek zkušebních termínů.

Budou přezkušováni i „nestoři“ s mnohaletou praxí v oblasti EMG?
Mnozí „nestoři“ již fo EMG získali, ostatním je doporučeno tak učinit co nejdříve.

Jak bude řešeno, pokud bude fo vyžadována ještě před uplynutím přechodného období?
Společnost spolu s ČSKN prohlášení k tomuto bodu vydala a to by mělo být dostačující (viz stanovisko).

Obdobná příležitost k diskusi bude ještě v rámci 28. CSNS (www.csns2014.cz) v Ostravě.

19-10-14 JK   

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2013

V průběhu 61. sjezdu české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie byla vyhlášena publikační cena za rok 2013. Vítěznou prací je Hippocampal negative event-related potential recorded in humans during a simple sensorimotor task occurs independently of motor execution., autorů: Roberta Romana, Milana Brázdila, Jana Chládka, Ivana Rektora, Pavla Juráka, Miroslava Světláka, Aleny Damborské, Daniela J. Shaw a Miloslava Kuklety. Po přihlášení můžete použít tento odkaz pro přístup k plné verzi článku.

Práce byla podle pravidel soutěže odměněna částkou 10. tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

18-10-14 JK   

Výzva projektu CEITEC – open access pro rok 2014

Některé laboratoře CEITEC na Masarykově univerzitě a na Vysokém učení technickém v Brně jsou otevřeny externím uživatelům z celého světa, kteří mají zajímavé vědecké projekty. Do 31.10. je možné podávat žádosti k měření EEG na systému EGI, kdy výzkumník získá měřící čas včetně technické spolupráce na měření zdarma. Bližší informace k využití Open Access jsou na zde. Případné dotazy stran technického zajištění a možností může zodpovědět Ing. Pavel Daniel (pavel.daniel@ceitec.muni.cz) nebo Ing. Martin Kojan (martin.kojan@ceitec.muni.cz) .

 

28-8-14 Michal Mikl   

Stanovy komisí pro funkční odbornosti v klinické neurofyziologii

Výbory zřizujících společností (ČSKN, ČNS, ČLPE a SDN, všechny jsou součástí ČLS JEP) odsouhlasily Stanovy komisí pro funkční odbornosti v klinické neurofyziologii. Stanovy platí od 5. 6. 2014 a jejich znění naleznete v sekci dokumenty nebo přímo zde.

6-6-14 JK   

Výzva komise pro foEEG

Komise pro funkční odbornost v EEG stanovila pro přechodné období následující postup:

Držitelé funkční odbornosti v EEG vyplní Žádost o zařazení do databáze ČSKN a pošlou ji do 31. 12. 2014 spolu s kopií certifikátu vydaného ČSKN komisi elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo v listinné podobě na adresu: MUDr. Jana Zárubová, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06 

Absolventi kurzů EEG ukončených zkouškou, kteří nejsou držiteli funkční odbornosti, vyplní Žádost o udělení funkční odbornosti, připojí kopii dokladu o absolvování kurzu a zaplatí administrativní poplatek 150,-Kč na účet ČSKN u ČLS JEP, č.ú. 500617613/0300, VS 20054 a ve zprávě pro příjemce uvedou své příjmení a datum narození. Podklady zašlou do 31. 12. 2014 komisi elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo v listinné podobě na výše uvedenou adresu.
Po schválení komisí jim bude vystaven a zaslán certifikát o udělení funkční odbornosti.

Absolventi kurzů EEG neukončených zkouškou se mohou přihlásit ke zkoušce elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo na výše uvedené adrese.

 

4-6-14 JZ   

Podpora mladých neurofyziologů

Výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (ČSKN) vyhlašuje granty podporující účast mladých neurofyziologů na 61. společném sjezdu české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. Grant hradí registrační poplatek nejvýše pěti vybraným členům ČSKN s věkem do 35 let zaregistrovaným k aktivní účasti na sjezdu. O grant je třeba písemně požádat na adrese info@neurofyziologie.cz. Další podrobnosti viz stránka podpora.

17-05-14 JK   

Abstrakta 60. sjezdu

V květnovém čísle, sv. 125, Clinical Neurophysiology byla uveřejněna abstrakta z proběhnuvšího 60. společného sjezdu české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Zde je přístup k předplacené plné verzi časopisu CN.

14-4-14 JK   

Výzva komise pro foEP

Komise pro funkční odbornost evokované potenciály, jež je odborným garantem této metodiky v České republice, vyzývá všechny držitele certifikátu této funkční odbornosti, aby prokázali svou kvalifikaci. Důvodem je zpětná rekonstrukce seznamu držitelů této funkční odbornosti před rokem 2010, který slouží pro účely evidence a pro jednání s pojišťovnami. Kompletní seznam bude zveřejněn na stránkách České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP. Kvalifikaci v metodice evokovaných potenciálů lze prokázat certifikátem ČSKN ČLS JEP, který byl držitelům vydán po absolvování zkoušky. Jeho kopii s prohlášením zda metodiku aktivně využíváte, zašlete na adresu komise pro funkční odbornost v evokovaných potenciálech:

prof. MUDr. Robert Jech, PhD
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN
Kateřinská 30
120 00 Praha 2
nebo elektronicky na adresu: jech@cesnet.cz

10-4-14 RJ   

Aktualizované informace k 61. sjezdu ČSSKN a speciálních sympozií

Na stránkách csskn2014.upol.cz naleznete aktualizované informace o připravovaném společném sjezdu české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii (brožura v PDF ke stažení) společně s informací o dvou speciálních sympooziích věnovaných trendům v neurofyziologii u roztroušené sklerózy a poruch hybnosti (brožura v PDF ke stažení) . Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je 15.9. 2014.

4-9-14 PH   

Návrhy sekcí pro ECCN 2015

Výbor sjezdu evropské kapitoly IFCN vyzývá k návrhům sekcí a řečníků pro 15th European Congress of Clinical Neurophysiology –Brno, 30. 9. - 4. 10. 2015. Seznam témat sjezdu naleznete na výše uvedené adrese a vlastní návrhy zasílejte na formuláři laskavě na adresu malkova@guarant.cz. Vyzvaní řečníci budou mít hrazen registrační poplatek a ubytování (3 noci v **** hotelu). Náhrady cestovného budou do výše 200 EUR podle finančního výsledku sjezdu).

5-9-14 Ivan Rektor   

Otevřena registrace 61. sjezdu ČSSKN

Na stránkách csskn2014.upol.cz naleznete informace o připravovaném společném sjezdu české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii společně s on-line registrací nebo přihláškou ke stažení.

17-5-14 PH   

Zahraniční přednáška o MR spectroscopii v neurochemii

Dne 29. května 2014 ve 14:00 přednese Ivan Tkáč (University of Minnesota) přednášku na téma Current possibilities and future perspectives of MR spectroscopy in neurochemistr. Přednášku je možno vyslechnout v budiově Inbit, Kamenice 34, univerzitní kampus Bohunice, Brno.

 

13-05-14 M.Bareš   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 28. 3. 2014.

30-4-14 JK   

Informace k foEEG

V komisi pro funkční odbornost EEG probíhá diskuse o postupu přidělení funkční odbornosti EEG pro ty, kteří byli v EEG již vzděláni a metodu ve své klinické praxi používají.

17-3-14 JZ   

Morfometrické metody a jejich přesah k funkčnímu zobrazování mozku

27. 3. 2014 pořádá CEITEC vzdělávací workshop – morfometrické metody a jejich přesah k funkčnímu zobrazování mozku. Bližší informace jsou v druhé pozvánce, která nyní již obsahuje i podrobný program workshopu. Workshop předchází olomouckému fMRI workshopu. Obě akce jsou pořádány ve spolupráci s naší Sekcí pro funkční mapování mozku (HuBraM).

13-3-14 MM   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 1. 11. 2013.

25-2-14 JK   

Morfometrické metody a jejich přesah k funkčnímu zobrazování mozku

27. 3. 2014 pořádá CEITEC vzdělávací workshop – morfometrické metody a jejich přesah k funkčnímu zobrazování mozku. Více informací na první pozvánce. Workshop předchází olomouckému fMRI workshopu. Obě akce jsou pořádány ve spolupráci s naší Sekcí pro funkční mapování mozku (HuBraM).

13-2-14 MM   

IFCN Fellowship 2014

V souvislosti s konáním 30th International Congress of Clinical Neurophysiology byla vypsána soutěž pro mladé neurofyziology do 35ti let, členy národních společností IFCN. Prostřednictvím naší společnosti podporu IFCN získali dva kandidáti, kterým blahopřejeme:

 • Pavel Filip, LF MUNI
  Sdělení: Geste antagoniste as a predictive factor of botulotoxine treatment effectiveness?
 • Pavel Hok, LF UPOL
  Sdělení: Brain correlates of sustained pressure stimulation in healthy subjects: an fMRI perspective

21-1-14 JK   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu ČSKN za rok 2013

Do 31. května 2014 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněna v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 10 000 Kć a jejich slavnostní vyhlášení proběhne na společném 61. neurofyziologickém sjezdu v Olomouci.

17-01-14 JK   

Zpráva o činnosti, finanční, revizní

Za minulé období VII. 2012 - VI. 2013 byly vypracovány a zveřejněny zprávy o činnosti, finanční a revizní.

Vše najdete v sekci dokumenty.

23-11-13 JK   

3rd International Congress on Epilepsy, Brain and Mind v Brně

Ve dnech 3. - 5. 4. 2014 se v Brně koná 3rd International Congress on Epilepsy, Brain and Mind více se dozvíte na stránkách kongesu a zde je k dispozici vedecký program.

17-1-14 IR   

Stipendium IFCN

Do 31. ledna 2014 je otevřena soutěž pro udělení IFCN stipendia ve výši 25.000 USD pro pokrytí stáže v mezinárodně uznávané neurofyziologické laboratoři. Věk do 35 let je výhodou. Plná výzva je zveřejněna na stránkách federace http://www.ifcn.info/.

20-12-13 MB   

fMRI workshop v Olomouci

27. - 28. 3. 2014 se koná olomoucký fMRI workshop, pořádaný ve spolupráci s naší Sekcí pro funkční mapování mozku. Pro nadcházející ročník přijal pozvání jako zahajovací řečník dr. Christian Kell z Frankfurtu, který se věnuje kognitivním neurovědám a neuropsychologii.

11-12-13 PH   

ICCN 2014

Organizátoři 30th International Congress of Clinical Neurophysiology (Berlín 30. 10. - 3. 11. 2014) prodloužili termín pro zaslání abstraktů do 10. 12. 2013.

Předběžný program si můžete stáhnout v PDF.

14-11-13 JK   

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2012

V průběhu 60. sjezdu české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie bude vyhlášena publikační cena za rok 2012. Vítěznou prací je Cortical pattern of complex but not simple movements is affected in writer’s cramp: A parametric event-related fMRI study, autorů: Petry Havránkové, Nolan D. Walker, Grégory Operto, Tomáše Siegera, Josefa Vymazala a Roberta Jecha. Po přihlášení můžete použít tento odkaz pro přístup k plné verzi článku.

Práce byla podle pravidel soutěže odměněna částkou 10. tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

14-10-13 JK   

IFCN podpora mladých neurofyziologů při příležitosti ICCN 2014

V souvislosti s konáním 30. mezinárodní konference klinické neurofyziologie v Berlíně (ICCN 2014) byly vypsány následující soutěže pro mladé neurofyziology do 35 let (k datu 19. 3. 2014):

 • 8-10 cen IFCN, 2 ceny Elsevieru pro mladé výzkumníky (ve výši až 4 tis. USD) detaily o podmínkách najdete zde a zde.
 • 100 cestovních grantů (ve výši až 800 EURO) pro členy národních společností. Žadatel musí být člen ČSKN, aktivně se účastnit ICCN 2014 (registrován) a mladší 35 let. Žádost s potvrzením o registraci i věku (el. fotokopie pasu nebo rodného listu) zašlete na adresu info(at)neurofyziologie.cz do 17. 11. 2013 (uzávěrka byla posunuta) detaily o podmínkách najdete zde.

Stránky IFCN s oznámením jsou k nahlédnutí zde.

25-9-13 JK MB   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 11. 9. 2013.

20-9-13 JK   

ICCN 2014

Byl zveřejněn předběžný program k chystanému 30th International Congress of Clinical Neurophysiology, který se bude konat v Berlíně 30. 10. - 3. 11. 2014. Program si můžete stáhnout v PDF. Uzávěrka pro zaslání abstrakt je 31. 10. 2013.

20-9-13 JK   

IFCN ExCo Member-at-Large

Do pozice IFCN ExCo Member-at-Large pro další období 2015-2018 byli ze sedmi kandidátů zvoleni , Dr. Liying CUI (Čína) a Dr. Renato VERDUGO (Čile). Námi nominovaný prof. Rektor se umístil na třetím místě.

20-9-13 MB   

Podpora mladých neurofyziologů

Výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (ČSKN) vyhlašuje granty podporující účast mladých neurofyziologů na 60. společném sjezdu slovenské a české společnosti pro klinickou neurofyziologii. Grant hradí registrační poplatek nejvýše pěti vybraným členům ČSKN s věkem do 35 let zaregistrovaným k aktivní účasti na sjezdu. O grant je třeba písemně požádat na adrese info@neurofyziologie.cz. Další podrobnosti viz stránka podpora.

13-09-12 JK   

Prodloužení uzávěrky pro aktivní účast na 60. sjezdu ČS SKN

Na základě zájmu byla uzávěrka pro aktivní účast posunuta na 22. 9. 2013. Další informace o připravovaném společném sjezdu najdete na stránkách www.mhconsulting.cz..

13-9-13 EE   

Kurz EEG

V Thomayerově nemocnici bude 14. 10. 2013 zahájen kurz elektroencefalografie. Kurz je určen pro neurology, dětské neurology a psychiatry a je harmonizován s požadavky ČSKN pro funkční odbornost EEG. Bližší informace najdete na této adrese.

17-6-13 KB   

Neuropatická bolest - seminář v Brně

17. 9. 2013 se koná kvalitně obsazený mezinárodní seminář týkající se problematiky neuropatické bolesti. Více informací zde. Všichni jste srdečně zváni.

2-8-13 JB   

Výsleky voleb

Volební komise vyhodnotila výsledky voleb do výboru a revizní komise ČSKN ČLS JEP. Výsledky naleznete na stránce voleb. Odesláno bylo 462 obálek, 13 bylo nedoručitelných, pro volby do výboru bylo odevzdáno 146 platných volebních lístků, pro volby do revizní komise pak 140. Všem kdo se voleb zúčastnili a zejména volební komisi děkujeme a zvoleným blahopřejeme.

3-6-13 JK   

IFCN Young Investigator Awards 2014

V souvislosti s konáním 30. mezinárodní konference klinické neurofyziologie v Berlíně je vypsána soutěž pro mladé neurofyziology. Stránky IFCN s oznámením a podmínkami soutěže jsou k nahlédnutí zde.

26-5-13 MB   

ICCN 2014

Byla zveřejněna třetí informace k chystanému 30th International Congress of Clinical Neurophysiology, který se bude konat v Berlíně 30. 10. - 3. 11. 2014. Cirkulář si můžete stáhnout v PDF nebo přečíst na stránkách sjezdu. Uzávěrka pro zaslání abstrakt je 31. 10. 2013.

18-5-13 MB   

Spolupráce s nadací Dětský mozek

Odměna spojená s publikační cenou ČSKN za rok 2011 byla na žádost oceněných převedena nadaci Dětský mozek. Ředitelka nadace, PhDr. Miroslava Weiglová, informuje, že komise nadace, v čele s prof. Komárkem, rozhodla věnovat finanční dar na osobní asistenci do přípravného ročníku speciální školy pro sedmiletou dívku Nelu s kombinovaným postižením, současně vyjádřila jménem nadace i rodiny malé Nelinky poděkování. Také nás těší, že dar podpoří Nelu při vstupu do školy a přejeme jí radostné vzdělávání.

Informace o spolupráci s naší společností je zveřejněna na stránkách nadace.

10-3-13 JK   

Předběžný program a informace k 60. sjezdu

V oddíle sjezdy naleznete další informaci o připravovaném společném sjezdu české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. Dokument je ke stažení také zde.

3-3-13 EE   

Rada sekce HuBraM

11. 2. 2013 rada Sekce pro funkční mapování mozku ČSKN ČLS JEP (HuBraM) zvolila za svého předsedu Michala Mikla a jako místopředsedu Jirku Kellera. Rada má následující složení:

 • Michal Mikl - předseda
 • Jiří Keller - místopředseda
 • Milan Brázdil
 • Petr Hluštík
 • Irena Rektorová

Radě blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v jejich práci.

12-2-13 JK   

Zahraniční lektor

Pozvání na pardubický společný sjezd přijal jako vyžádaný řečník prof. P. Van den Bergha s přednáškou Electrophysiological diagnosis of inflammatory demyelinating neuropathies. Pravděpodobně se jako lektor zúčastní i vedení jedné z neurofyziologických škol. Pozvání zprostředkoval dr. Mazanec, kterému výbor děkuje.

12-2-13 JK   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu ČSKN za rok 2012

Do 31. května 2013 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněna v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 10 000 Kć a jejich slavnostní vyhlášení proběhne na společném 60. neurofyziologickém sjezdu v Pardubicích.

13-01-13 JK   

Volební komise

výbor ČSKN ČLS JEP zvolil složení volební komise pro volby do výboru a revizní komise ČSKN ČLS JEP pro funkční období 2013 – 2017 ve složení (v abecedním pořadí):

Výbor zvoleným blahopřeje ke zvolení a upřímně děkuje za ochotu se na volbách aktivně podílet!

24-2-13 JK   

Volby ČSKN 2013-2017

Volební komise odeslala volební lístky pro volby do výboru a revizní komise ČSKN ČLS JEP pro funkční období 2013 – 2017. Vyplněný lístek, který Vám bude v nejbližších dnech doručen, zašlete do 31. 5. 2013 v přiložené obálce na adresu zástupce volební komise: MUDr. Jana Langrová, LFHK UK, Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové.

Vyhodnocení proběhne v pondělí 3. 6. 2013 ve 13:00 na Lékařské fakultě v Hradci Králové a výsledky budou do zveřejněny 7. 6. 2013 na těchto stránkách.

Sekretář IFCN

Do pozice sekretáře IFCN byl pro období 2015-2018 byl zvolen 52 hlasy (z 69) Dr Yoshikazu Ugawa (Department of Neurology, School of Medicine Fukushima Medical University, Japan). Blahopřejeme.

3-5-13 MB   

Volby se řídí volebním řádem ČLS JEP, který je dostupný na zde. Volit budeme 11 členů výboru a 3 členy revizní komise. Volební listiny jsou pro každý orgán samostatné a jeden kandidát může být přítomen na obou listinách - pokud bude zvolen do obou orgánů, bude si muset zvolit jednu funkci, kterou bude vykonávat.

Aby průběh voleb byl co nejprůhlednější, otevírání obálek a sčítání hlasů bude pro stávající výbor a revizní komisi veřejné, a po předchozím nahlášení volební komisi se ho mohou zúčastnit i členové ČSKN.

9-5-13 JK   

Kandidáti pro volby

Na stránce voleb se můžete dozvědět kdo hodlá kandidovat do výboru a revizní komise ČSKN, případně si ověřit, že Váš návrh byl korektně zpracován. Kandidátům byl poskytnout omezený prostor pro sdělení důvodů, které je motivují k práci v orgánech ČSKN. Volební kampaň končí 30. 4. a tak nezapomeňte navrhnout ty, které byste ve vedení společnosti rádi viděli.

7-4-13 JK   

EC-IFCN ExCo Member-at-Large

Do pozice EC-IFCN ExCo Member-at-Large pro období 2013-2016 byl jako jediný kandidát zvolen 18 hlasy Jonathan Cole (Department of Clinical Neurophysiology, Poole Hospital, Poole, UK).

10-3-13 MB   

Volby ČSKN 2013-2017

Výbor ČSKN ČLS JEP otevírá volební kampaň, pro volby do výboru a revizní komise ČSKN ČLS JEP pro funkční období 2013 – 2017. Volební kampaň skončila 30. 4. 2013.

Volby se řídí volebním řádem ČLS JEP, který je dostupný na zde. Volit budeme 11 členů výboru a 3 členy revizní komise. Volební listiny budou pro každý orgán samostatné a jeden kandidát může být přítomen na obou z listinách - pokud bude zvolen do obou orgánů, bude si muset zvolit jednu funkci, kterou bude vykonávat.

Své návrhy na kandidáty s uvedením orgánu pro kandidaturu, zasílejte členům volební komise, která je uvedena níže. Nominovat lze pouze kandidáta, který s nominací souhlasí.

Volby proběhnou korespondenčně v květnu. Obálky s volební listinou a instrukcemi zašle členům ČSKN volební komise v květnu 2013. Aby průběh voleb byl co nejprůhlednější, otevírání obálek a sčítání hlasů bude pro stávající výbor a revizní komisi veřejné a po předchozím nahlášení volební komisi se ho mohou zúčastnit i členové ČSKN.

24-2-13 JK   

Horizons in Clinical Neurophysiology 2 informace

4. - 5. 7. 2013 pořádá evropská kapitola IFCN dvoudenní setkání v Oxfordu zaměřené na témata: Difficult epilepsies, New techniques in peripheral neuropathy, Therapeutic brain stimulation, Neurophysiology of pain, Consciousness and coma, Neurophysiology in neonates and infants. Více informací na stránkách setkání nebo v letáku.

9-5-13 MB   

Podpora EC-IFCN

Výbor evropské kapitoly IFCN zveřejnil oficiální podmínky pro podporu neurofyziologických kurzů. Je možné hradit cestovné a ubytování až pro 2 schválené zahraniční lektory a pokrýt výdaje do výše 3000 €. Pokud se rozhodnete využít této nabídky,kontaktujte výbor ČSKN.

12-2-13 JK   

Směry podpory klinické neurofyziologie

Na podnět delegáta ČSKN se výbor rozhodl zjistit preference členské základny k poskytování podpory a sestavil jednoduchý dotazník o 5 bodech. Dotazník byl volně dostupný k vyplnění v prosinci (od 9. 12. do 31. 12. 2012) s cílem zjistit jak směrovat další podporu a hospodaření se společnými prostředky.

Dotazník vyplnilo 25 členů ČSKN (elektronickou formou bylo oslovena 230 zájemců/členů ČSKN) výtěžnost je cca 10%. Z reakcí respondentů plyne jednoznačná podpora pro stávající i navrhované aktivity. Výčet odpovědí včetně komentářů, k jednotlivým otázkám a stanoviska výboru jsou v tomto dokumentu.

13-1-13 JK   

Zpráva o činnosti, finanční, revizní a zápis z jednání výboru

Za minulé období VII. 2011 - VI. 2012 byly vypracovány a zveřejněny zprávy o činnosti, finanční a revizní. Současně přibyl i zápis z posledního zasedání výboru ČSKN. Další zápis je ze členská schůze Sekce pro funkční mapování mozku ČSKN.

Vše najdete v sekci dokumenty.

23-11-12 JK   

Konference o informatice v medicíně

Společnost spolupracující s ČSKN - Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky a Evropská federace pro medicínskou informatiku vás zvou k účasti na mezinárodní konferenci EFMI STC 2013 -- Data and Knowledge for Medical Decision Support, konané 17. - 19. dubna 2013 v hotelu Barceló v Praze. Prodloužený deadline pro plné texty pouze do 30.10.2012.

20-10-12 VK   

Podpora výzkumu Alzeimerovy choroby

Alzheimer nadační fond vyhlásil veřejné výběrovéh řízení na podporu výzkumných projektů do výše Kč 100.000 a soutěž o účast na konferenci ADPD 2013.

02-10-12 JK   

ION workshop

Členové komise pro udělení funkční odbornosti ION - Evokované Potenciály organizují Kurz intraoperační monitorace evokovaných odpovědí s cílem rozšířit povědomí o funkční odbornosti intraoperační neurofyziologie. Kurz se bude konat 18.- 19. 4. v Hotelu Mánes, Svratka. Více informací získáte na pozvánce v PDF formátu. Krytí organizačních a provozních nákladů je zajištěno.

20-3-13 SO   

fMRI workshop v Olomouci

4. - 5. 4. 2013 se koná olomoucký fMRI workshop, tentokrát pořádaný ve spolupráci s naší Sekcí pro funkční mapování mozku. Zahajovací sdělení přednese zahraniční řečník prof. Ferdinand Binkofski z Aachen. Více informací zde nebo na stránkách workshopu. Uzávěrka přihlášek 28.2.2013.

11-12-12 PH   

Stipendium IFCN

Do 31. ledna 2013 je otevřena soutěž pro udělení IFCN stipendia ve výši 25.000 USD pro elektrofyziologa do 35 let. Stipendium je zaměřeno na pokrytí stáže v mezinárodně uznávané neurofyziologické laboratoři. Plná výzva je zveřejněna na stránkách federace http://www.ifcn.info/.

4-1-13 MB   

Výzva pro kandidáty do volební komise,

protože současný výbor byl zvolen v roce 2009, budou tento rok vypsány volby do nového výboru a revizní komise. Výbor ČSKN odsouhlasil následující harmonogram voleb:

 • leden 2013 – výzva k návrhu členů volební komise (člen volební komise musí být členem ČSKN a nesmí kandidovat do výboru/revizní komise)
 • únor 2013 – spuštění volební kampaně na období 3 měsíců (doporučeno podle stanov ČLS JEP) – sběr kandidátů pro výbor a revizní komisi
 • květen 2013 – spuštění voleb (14 dní na odpovědi/14 na vyhodnocení).

Návrhy na členy volební komise podávejte se souhlasem navrhovaného na emailovou adresu info(at)neurofyziologie.cz do 27. 1. 2013. Volební komisi volí delegáti. Pokud se chcete stát delegátem, zaregistrujte se zde.

13-1-13 JK   

Volby do rady sekce HuBraM

20. 12. 2012 oznámila volební komise pod vedením Marka Bartoně výsledky voleb do rady Sekce pro funkční mapování mozku ČSKN ČLS JEP (HuBraM). Do rady byli zvoleni (v abecedním pořadí):

 • Milan Brázdil
 • Petr Hluštík
 • Jiří Keller
 • Michal Mikl
 • Irena Rektorová

Blahopřejeme zvoleným a přejeme hodně úspěchů v jejich práci.

21-12-12 MB   

Nástavbový kurz EEG a epileptologie

Pro lékaře neurology a všeobecné sestry pracující v EEG laboratořích pořádá 14. - 18. ledna 2013 neurologické oddělení FN Na Bulovce nástavbový kurz EEG a epileptologie s tématem "nové poznatky v klinické neurofyziologii a epileptologii". Přihlášky u p. as. Blažkové, NCO NZO, možno i na místě.

Odbornými garanty jsou prim. MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc., MBA a doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc. Vedoucí kurzu je Eliška Blažková, tel. 543 559 582, blazkova@nconzo.cz. Kurz je na stránkách www.nconzo.cz uveden pod číslem 1206/860.

9-1-13 EP   

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2011

V průběhu 59. sjezdu slovenské a české společnosti kliniceké neurofyziologie byla vyhlášena publikační cena za rok 2011. Vítěznou prací je An electrophysiological study of visual processing in spinocerebellar ataxia type 2, autorů: Jana Kremláčka, Martina Vališe, Jiřího Masopusta, Aleše Urbana, Aleny Zumrové, Radomíra Talába, Miroslava Kuby, Zuzany Kubové a Jany Langrové. Práce je dosažitelná zde.

Práce vztahující se k odbornosti naší společnosti a příhlášená do soutěže byla odměněna částkou 10. tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

10-12-12 RJ   

Stanovy ČSKN ČLS JEP

5. 12. 2012 byly předsednictvem ČLS JEP schváleny naše stanovy. Aktuální podoba stanov je k dispozici v oddíle dokumenty.

V průběhu téměř tří let jsme stanovy schvalovali dvakrát, protože v mezidobí došlo ke změně stanov ČLS JEP a byli jsme nuceni naše stanovy přepracovat. V této nové podobě je 29. 10. 2012 schválilo shromáždění delegátů ČSKN a následně 5. 12. 2012 předsednictvo ČLS JEP. V průběhu práce na stanovách nám byla ku pomoci ředitelka sekretariátu ČLS JEP paní Eva Ponocná a JUDr. Petr Vacek, kterým za spolupráci děkujeme.

10-12-12 JK   

Upozornění na nové publikace českých týmů v CN

Differential effect of baclofen on cortical and spinal inhibitory circuits autorů: Ivana Stetkařová, Markus Kofler. Po přihlášení můžete použít tento odkaz pro přístup k plné verzi článku.

Oscillatory changes in cognitive networks activated during a three-stimulus visual paradigm: An intracerebral study autorů: M. Bočková, J. Chládek, L. Šímová, P. Jurák a kol. Po přihlášení můžete použít tento odkaz pro přístup k plné verzi článku.

Comparison of coherence and phase synchronization of the human sleep electroencephalogram autorů: Kristína Mezeiová, Milan Paluš. Po přihlášení můžete použít tento odkaz pro přístup k plné verzi článku.

Potential approximation in realistic Laplacian computation autorů: Radoslav Bortel, Pavel Sovka. Po přihlášení můžete použít tento odkaz pro přístup k plné verzi článku.

16-12-12 JK   

Prezident a pokladník IFCN

Pro období 2015-2018 byl 15. 10. 2012 zvolen prezidentem IFCN Dr. Mark Hallett (USA). Pokladníkem na stejné období je Dr. Reinhard Dengler (Německo). Tyto kandidáty podpořila svými hlasy i naše společnost.

22-10-12 MiB   

Vzdělávací fMRI workshop v Brně

Srděčně jste zváni na vzdělávací fMRI workshop, který se bude konat v Brně 25.4.2012. Workshop je spolupořádán sekcí HuBraM bude zaměřen na magisterské i doktorské studenty a začínající výzkumníky v oblasti fMRI bez ohledu na primární oblast vzdělání, popř. osoby, které mají zájem se o problematice dovědět více, protože uvažují o studiu či výzkumné spolupráci v této oblasti. Více informací zde.

4-04-12 Michal Mikl    

Funkce delegáta společnosti

Na svém posledním zasedání výbor rozhodl o stanovení delegátů společnosti, jejichž shromáždění je rovno shromáždění členskému. Výbor přijal toto řešení jako východisko ze situace, ve které by naše společnost nemohla plnit některé povinnosti podle nových stanov ČLS JEP. Více v rubrice Delegát.

3-04-12 JK   

Funkční odbornost pro evokované potenciály

Členové komise pro funkční odbornost EP mají plný mandát naší společnosti i ČNS ČLS JEP. Zájemci o udělení této funkční odbornosti se mohou přihlásit ke zkoušce funkční odbornosti EP.

1-12-11 JK   

Abstrakta 58. sjezdu

Ve třetím čísle, sv. 123, Clinical Neurophysiology byla uveřejněna abstrakta z proběhnuvšího 58. společného sjezdu české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie.

27-1-12 JK   

Změna stránek IFCN

Mezinárodní federace pro klinickou neurofyziologii změnila a aktualizovala svoje internetové stránky http://www.ifcn.info/. Stejně jako dříve jsou jejich prostřednictvím přístupné metodické standardy a aktuální informace o podpoře i vzdělávání a další odborné informace.

11-1-12 JK   

Sekce pro funkční mapování mozku

Během 58. společného sjezdu české a slovenské neurofyziologie se uskutečnilo setkání pracovní skupiny, kerá byla výborem pověřena ustanovením Sekce pro funkční mapování mozku. Zápis ze zasedání je zveřejněn v sekci Dokumenty. Pro potřeby sekce byla zaregistrována doména HuBraM.cz. Akronym vymyslel dr. Jiří Keller, když při společném hledání s prof. Hluštíkem zjistili, že HuBr navrhovaný PH je již registrován.

1-12-11 JK   

Plenární zasedání

V rámci 58. společného sjezdu české a slovenské neurofyziologie se konalo zasedání členů České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP. Zápis z jednání je k dispozici v sekci Dokumenty.

Shromáždění schválilo:

1-12-11 JK   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 25.11.2011.

1-12-11 JK   

59. společný sjezd slovenské a české společnosti klinické neurofyziologie

Byl zveřejněn vědecký a společenský progam nadcházejícího společného sjezdu slovenské a české společnosti pro klinickou neurofyziologii, který proběhne společně s 26. slovenským a českým neurologickým sjezdem ve dnech 7. až 10. 11. 2012 v Martině více na oficiálních stránkách sjezdu www.csneurol.sk.

10-10-12 JK   

15. sjezd evropské kapitoly IFCN bude v Brně

Výbor ČSKN pověřil prof. Ivana Rektora, na základě jeho vlastní žádosti, zastoupením společnosti v soutěži o pořádání 15. sjezdu ECCN. Výběr organizátora proběhl na zasedání General Assembly EC-IFCN při 14.sjezdu ECCN v Římě (23. 6. 2011). Profesor Rektor společně s ing. Miksou (společnost Guarant) přednesli nabídku, která byla pozitivně přijata a Ivanu Rektorovi i ČSKN byl dán mandát k pořádání 15. sjezdu v roce 2015 v Brně. Všem zúčastněným blahopřejeme.

29-6-11 JK   

Výsledky ankety EC-IFCN

V minulém roce evropská kapitola IFCN uspořádala dotazníkovou anketu na téma kvalifikace a praktikování klinické neurofyziologie mezi členskými zeměmi kapitoly. Sešly se odpovědi z 33 zemí. Procentuální zastoupení odpovědí včetně čekacích dob na vyšetření EMG, profilu elektrofyziologických metod nebo způsobu úhrad můžete vidět v PDF prezentaci.

28-06-12 JK   

Podpora mladých neurofyziologů

Výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (ČSKN) vyhlašuje granty podporující účast mladých neurofyziologů na 59. společném sjezdu slovenské a české společnosti pro klinickou neurofyziologii. Grant hradí registrační poplatek nejvýše pěti vybraným členům ČSKN s věkem do 35 let zaregistrovaným k aktivní účasti na sjezdu. O grant je třeba písemně požádat na adrese info@neurofyziologie.cz. Další podrobnosti viz stránka podpora.

14-07-12 JK   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 26.3.2012.

2-04-12 JK   

Upozornění na nové publikace českých týmů v CN

Cortical pattern of complex but not simple movements is affected in writer's cramp: A parametric event-related fMRI study autorů: Petra Havránková, Nolan D. Walker, Grégory Operto,Tomáš Sieger,Josef Vymazal, Robert Jech (v tisku). Po přihlášení můžete použít tento odkaz pro přístup k plné verzi článku.

EEG source analysis in obsessive–compulsive disorder autorů: Jana Kopřivová, Marco Congedo, Jiří Horáček, Ján Praško, Michal Raszka, Martin Brunovský, Barbora Kohútová, Cyril Höschl Volume 122, Issue 9 , Pages 1735-1743, September 2011. Po přihlášení můžete použít tento odkaz pro přístup k plné verzi článku.

5-12-11 JK   

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2010

V průběhu 58. sjezdu české a slovenské společnosti kliniceké neurofyziologie byla slavnostně vyhlášena publikační cena za rok 2010. Vítěznou prací je: Predictive Motor Timing Performance Dissociates Between Early Diseases of the Cerebellum and Parkinson's Disease, autorů: Martina Bareše, Ovidiu V. Lungu, Ivici Husárové, Tomáše Gescheidta Práce je dosažitelná zde.

Práce vztahující se k odbornosti naší společnosti a příhlášená do soutěže byla odměněna částkou 10. tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

12-12-11 JK   

IFCN soutěž 2011-2012

Upozorňujeme na soutěž IFCN o mimořádný vědecký přínos v klinické neurofyziologii. Soutěž o 2x10000 USD je vypsána pro dvě původní vědecké práce, které budou publikovány v Clinical Neurophysiology mezi 1. 7. 2011 a 30. 6. 2012 v těchto dvou oblastech:
1. Identifying the development of epileptic activity before the seizure
2. Mechanisms underlying the plasticity of cortical interactions in neurological disease.
Více v originálním oznámení.

30-6-11 JK   

On-line přístup ke Clinical Neurophysiology

Po dohodě s IFCN byla na základě usnesení výboru společnosti a členské schůze podepsána smlouva s nakladatelstvím Elsevier a časopis Clinical Neurophysiology se stal oficiálním médiem naší společnosti. Pro stávající členy společnosti je otevřen přístup k článkům Clinical Neurophysiology v sekci Časopis CN.

30-6-11 JK   

59. společný sjezd slovenské a české společnosti klinické neurofyziologie

Nadcházející společný sjezd slovenské a české společnosti pro klinickou neurofyziologii proběhne společně s 26. slovenským a českým neurologickým sjezdem, a to ve dnech 7. až 10. 11. 2012 v Martině. Na oficiálních stránkách sjezdu byla otevřena registrace www.csneurol.sk.

22-06-12 JK   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu ČSKN za rok 2011

Do 31. května 2012 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněna v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 10 000 Kć a jejich slavnostní vyhlášení proběhne na společném 59. neurofyziologickém sjezdu v Martině.

29-01-12 JK   

Stanovy ČLS JEP

Dne 7. 12. 2011 v Praze schválil sjezd delegátů ČLS JEP stanovy ČLS JEP. Pokud budou stanovy schváleny i MV ČR, vyplynou pro organizační složky (tedy naši společnost ČSKN ČLS JEP) mj. následující změny:

 • členem ČSKN se může stát i student připravující se na výkon povolání související s činností naší společnosti (o přijetí rozhoduje výbor);
 • členem ČSKN se může stát i právnická osoba formou přidruženého členství a to za podmínek, které budou stanoveny smluvně;
 • stanovy umožňují elektronické volby.
8-12-11 JK   

Funkční odbornost pro evokované potenciály

Výbor na svém zasedání schválil podmínky pro udělení funkční odbornosti EP a zájemci o její udělení se mohou ke zkoušce opět přihlásit. Komise zahájí práci po schválení dvou členů ČNS ČLS JEP.

1-12-11 JK   

Odborné akce

V brzké době bude uzávěrka abstrakt na následující odborné akce související s klinickou neurofyziologií a aktivitami naší společnosti směrem k funkčnímu mapování mozku:

20-1-12 JK   

Stipendium IFCN

Do 31. ledna 2012 je otevřena soutěž pro udělení IFCN stipendia ve výši 25.000 USD pro elektrofyziologa do 35 let. Stipendium je zaměřeno na pokrytí stáže v mezinárodně uznávané neurofyziologické laboratoři. Plná výzva je zveřejněna na stránkách federace http://www.ifcn.info/.

10-1-12 JK   

Nástavbový kurz EEG a epileptologie

Pro lékaře neurology a všeobecné sestry pracující v EEG laboratořích pořádá 16. - 20. ledna 2012 neurologické oddělení FN Na Bulovce nástavbový kurz EEG a epileptologie s tématem "nové poznatky v klinické neurofyziologii a epileptologii".

Odbornými garanty jsou prim. MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc., MBA a doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc. Vedoucí kurzu je Eliška Blažková, tel. 543 559 582, blazkova@nconzo.cz. Kurz je na stránkách www.nconzo.cz uveden pod číslem 1206/880.

5-12-11 JK   

Funkční odbornost intraoperační neurofyziologie

Výbor na svém zasedání schválil podmínky pro udělení funkční odbornosti ION. Zájemci o udělení funkční odbornosti ve větvi ION - Intrakraniální EEG a přímá kortikální stimulace se mohou přihlásit ke zkoušce. Komise větví ION - Evokované Potenciály a ION - Mikroregistrace pro účely hluboké mozkové stimulace zahájí práci začátkem roku 2013.

1-12-11 JK   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 24.4.2011.

6-05-11 JK   

Plenární zasedání

v rámci 57. společného sjezdu české a slovenské neurofyziologie se konalo zasedání členů Společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP. Zápis z jednání je k dispozici zde.

Shromáždění zvolilo revizní komisi.

Shromáždění schválilo:

20-11-10 JK   

58. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie

Nadcházející společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii proběhne společně s 25. českým a slovenským neurofyziologickým sjezdem, a to ve dnech 25. a 26. 11. 2011 v pavilónu E na brněnském výstavišti. Oficiální stránky sjezdu jsou www.csns2011.cz a zde je ke stažení druhá informace.

29-06-11 JKec   

Plenární zasedání

Vážená kolegyně, vážený kolego,

obracím se na Vás jménem výboru České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP s pozváním na plenární zasedání společnosti, které se bude konat 25. 11. 2011 v 17:45 v rámci 58. společného sjezdu české a slovenské neurofyziologie (Výstaviště Brno – Pavilon E, Zouharův sál). Plenárního zasedání společnosti se můžete zúčastnit i v případě, že nebudete účastníky sjezdu.

Na programu jednání budou následující body:
1. Informace a zpráva o činnosti za uplynulý rok. Návrh zprávy můžete nahlédnout zde.
2. Bude předložen návrh rozpočtu společnosti.
3. Zpráva revizní komise.
4. Různé a diskuse.

S pozdravem Jan Kremláček

21-9-11 JK   

Podpora mladých neurofyziologů

Výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (ČSKN) vyhlašuje granty podporující účast mladých neurofyziologů na 58. společném sjezdu české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. Grant hradí registrační poplatek nejvýše pěti vybraným členům ČSKN s věkem do 35 let zaregistrovaným k aktivní účasti na sjezdu. O grant je třeba písemně požádat na adrese info@neurofyziologie.cz.

Příspěvky členů

V sekci Členské příspěvky uveřejňujeme relevantní texty od členů ČSKN. Příspěvky pro zveřejnění zasílejte nejlépe ve formátu PDF s infomací na adresu info@neurofyziologie.cz.

26-7-11 JK   

Oznámení v CN

ve dvou číslech časopisu Clinical Neurophysiology (září a říjen) bude uveřejněna v rámci volné "inzertní" kapacity, která je součástí afiliace naší společnosti k časopisu, upoutávka na sjezd naší společnosti.

21-7-11 JK   

EC-IFCN Fellowship 2011

V souvislosti s konáním mezinárodní konference 14th European Congress of Clinical Neurophysiology byla vypsána soutěž pro mladé neurofyziology do 40ti let, členy národních společností IFCN. Prostřednictvím naší společnosti podporu EC-IFCN získali tři kandidáti:

 • Svatopluk Ostry, 1LF UK
  Sdělení: Guiding or confirming value of intraoperative neurophysiological monitoring in intramedullary spinal cord mass lesion surgery
 • Tereza Serranová, 1LF UK
  Sdělení: Subthalamic nucleus stimulation inducesd changes in modulation of the acoustic startle reaction by reward cues in Parkinson's disease patients
 • Tomáš Sieger FE ČVUT, 1LF UK
  Sdělení: Neuronal Activity of the Basal Ganglia and Subthalamus in Relation to Eye Movement in Parkinson's Disease

17-5-11 JK   

Nové logo naší odborné společnosti

Po výzvě k členské základně, následné selekci návrhů, se výbor shodl na následujícím logu naší společnosti, které navrhla Mariana Marešová. Děkujeme za spolupráci při tvorbě návrhů.

logo ČSKN

6-05-11 JK   

EC-IFCN stipendia 2011

V souvislosti s konáním 14. evropského kongresu klinické neurofyziologie v Římě byla vypsána stipendia pro aktivní účastníky do 40ti let, členy národních společností IFCN.

Stručnou žádost s abstraktem a potvrzením o jeho přijetí k prezentaci na sjezdu ECCN společně se scanem pasu dokládajícím Váš věk zašlete na adresu jan.kremlacek@lfhk.cuni.cz do 10.4.2011.

Stránky EC-IFCN s oznámením jsou k nahlédnutí zde.

30-04-11 JK   

On-line přístup k plným verzím článků Clinical Neurophysiology

Do 31. května 2011 je pro stávající členy společnosti otevřen přístup k článkům Clinical Neurophysiology v sekci Časopis CN. Od 1. června 2011 bude databáze aktualizována pouze pro členy, kteří zaplatili poplatek za rok 2011.

25-04-11 JK   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu ČSKN za rok 2010

Do 31. května 2011 je možno se zúčastnit soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněna v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 10 000 Kć a jejich slavnostní vyhlášení proběhne na sjezdu ČSKN v Brně.

24-01-11 JK   

Zahraniční přednáška o intraoperačním monitorování

Dne 28. února 2011 přednese Bernard Allan Cohen přednášku na téma Intraoperative Monitoring of Cranial Nerves in Skull Base Surgery a Medical-Legal Considerations for Intraoperative Monitoring in the United States. Přednášku je možno vyslechnout v Neurochirurgické klinice ÚVN Praha. Pozvánka v PDF ke stažení.

 

25-01-11 SO   

Dopis ministra zdravotnictvní

Prostřednictvím ČLS JEP nám byl doručen otevřený dopis ministra zdravotnicví Leoše Hegera s příslibem na úpravu poměrů ve zdravotnictví. Otevřený dopis a příslib jsou ke stažení v PDF formátu.

 

3-02-11 JK   

Výsledky voleb ze Sjezdu delegátů ČLS JEP

Sjezd delegátů ČLS JEP volil dne 31.1.2011 předsednictvo a revizní komisi ČLS JEP. Výsledky voleb jsou ke stažení v PDF formátu.

 

3-02-11 JK   

Logo společnosti

Výbor společnosti otevírá možnost podílet se na tvorbě loga společnosti a prosí o ideové náměty na logo ve formě jednoduchého návrhu, který v elektronické podobě zašlete na adresu jan.kremlacek@lfhk.cuni.cz.

Při návrhu, prosím berte na zřetel, že logo by mělo reprezentovat klinickou neurofyziologii, být originální, reprodukovatelné i v malé velikosti a omezeném barevném podání.

Pokud bude Váš návrh vybrán k realizaci, budete s Vámi otevřeno jednání o podmínkách dokončení návrhu.

20-11-10 JK   

Stipendium IFCN

Do 31. ledna 2011 je otevřena soutěž pro udělení IFCN stipendia ve výši 25.000 USD pro elektrofyziologa do 35 let. Stipendium je zaměřeno na pokrytí stáže v mezinárodně uznávané neurofyziologické laboratoři. Plná výzva je zveřejněna zde nebo na stránkách federace http://www.ifcn.info/.

10-12-10 JK   

Časopis Clinical Neurophysiology jako oficiální medium společnosti

Po dohodě s IFCN byla na základě usnesení výboru společnosti a členské schůze podepsána smlouva s nakladatelstvím Elsevier a časopis Clinical Neurophysiology se stal oficiálním médiem naší společnosti. Detaily jsou v sekci Dokumenty.

V průběhu příštího roku bude pro členy naší společnosti zprovozněn on-line přístup k plným verzím článků tohoto časopisu prostřednictvím našich stránek.

Tímto krokem se také otevřela možnost elektronické publikace abstrakt z našich akcí v časopise bez poplatku. Současně máme k dispozici jednu tištěnou stranu na propagaci našich aktivit.

Na návrh výboru naší společnosti jmenoval hlavní editor časopisu do redakční rady Martina Bareše, kterému srdečně blahopřejeme.

10-12-10 JK   

Podpora mladých neurofyziologů

Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (SKN) vyhlásila granty podporující účast mladých neurofyziologů na 57. společném sjezdu české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii.

Grant získali (v abecedním pořadí):
Jiří Keller prezentující příspěvek VBM, TBSS and T2 relaxometry in Amyotrophic Lateral Sclerosis;
Svatopluk Ostrý s příspěvkem Funkčně bezpečná resekce meningeomů v rolandické oblasti.

Abstrakta příspěvků jsou k dispozici ve finálním programu konference (PDF 1MB)

11-11-10 JK   

57. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie

Společný sjezd se uskuteční 12.11-13.11. 2010. Organizátoři tentokrát nabízí možnost zúčastnit se školy praktické neurofyziologie a do programu zařadili kasuistický blok. Naše společnost také uděluje granty popdporující účast mladých kolegů na sjezdu.

Online registrace a další informace jsou přístupné na stránkách sjezdu.

Zde si můžete stáhnout finální program s abstrakty (PDF 1MB), plakát sjezdu (varianta1, varianta2).

10-11-10 JK   

Plenární zasedání

Vážená kolegyně, vážený kolego,

obracím se na Vás jménem výboru Společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP s pozváním na plenární zasedání společnosti, které se bude konat 12. 11. 2010 v 16:30 v rámci 57. společného sjezdu české a slovenské neurofyziologie (Hotel Aquapalace, Praha - Čestlice). Plenárního zasedání společnosti se můžete zúčastnit i v případě, že nebudete účastníky sjezdu.

Na programu jednání budou následující body.

1. Volba revizní komise. Členové revizní komise tvoří kontrolní orgán výboru s mnoha pravomocemi a účastní se zasedání výboru společnosti. Budeme volit 3 členy. Prosím touto cestou o návrhy kandidátů, které zasílejte na adresu sekretářky společnosti Blanky Hronové. Každý navržený kandidát musí se svou nominací souhlasit.

2. Změna názvu ze Společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP na Českou společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP. Na předloženém návrhu se výbor společnosti usnesl proto, aby název byl v souladu s názvem naší složky v IFCN a EC IFCN – Czech society for clinical neurophysiology.

3. Hlasování o stanovách společnosti. Návrh stanov je zveřejněn na stránkách naší společnosti (http://neurofyziologie.cz/statut.html).

4. Výbor předloží zprávu o činnosti za uplynulý rok.

5. Bude předložen návrh rozpočtu společnosti.

6. Protože společně s rozšířením činnosti společnosti rostou i její náklady, bude otevřena diskuse na téma výše členských poplatků.

S pozdravem Jan Kremláček

9-11-10 JK   

Stanovy společnosti

Dosud nebyly doručeny žádně připomínky k aktualizovanému návrhu stanov naší společnosti. Nové dokumenty obsahují i návrh na změnu názvu společnosti a budou projednány na plenárním zasedání v rámci 57. společného sjezdu. Dokumenty jsou dostupné zde.

9-11-10 JK   

Cestovní stipendium ACNS

Americká společnost pro klinickou neurofyziologii vypisuje cestovní stipendia pro účast neurofyziologů mladších než 37 let na sjezdu ACNS v New Orleans 1-6 února 2011. Detataily budou zveřejněny na adrese www.acns.org.

8-9-10 JK   

EEG vyšetření mimo systém ZP

Pro úhradu vyšetření platí od 1.3.2010 Cenový předpis MZ 2/2010/DZP, čl.I, který stanoví následující položky:
14. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení) maximální cena 647 Kč
16. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (vyhodnocení) maximální cena 353 Kč

Pro léčebné účely platí Sazebník. Výše uvedené ceny není vhodné překračovat.

26-8-10 EP   

Aktualizace členské databáze

Výbor Společnosti pro klinickou neurofyziologii ĆLS JEP (SKN) vyzývá všechny členy SKN o elektronickou aktualizaci základních dat (jméno, příjmení, titul, email, adresa pracoviště). ZDE JE MOŽNO PROVÉST AKTUALIZACI!

14-5-10 JK   

IFCN Fellowship 2010

V souvislosti s konáním 29. mezinárodní konference klinické neurofyziologie v Kobe (Japonsko) byla vypsána soutěž pro studenty doktorských programů do 40ti let, členy národních společností IFCN.

Prostřednictvím naší společnosti o podporu IFCN zažádalo pět kandidátů: Marek Baláž, Ivica Husárová, Petr Bednařík, Martina Bočková, Lenka Krajcovičová; všichni z Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně.

S radostí oznamujeme, že všech pět kandidátů IFCN Fellowship získalo. Blahopřejeme!

Stránky IFCN s oznámením jsou k nahlédnutí zde.

19-7-10 JK   

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček