Novinky O společnosti

Agenda

Volby Dokumenty Vedení Delegát Členství Ocenění

Sekce

HuBraM NPvN

Vzdělávání

Funkční odbornost EEG Funkční odbornost EMG Funkční odbornost EP Funkční odbornost ION Výroční sjezdy Granty

Jiné info

ČLS JEP info IFCN info Odkazy Archiv novinek

Pro členy společnosti

Časopis CN Příspěvky členů

 

Kontakt
 
 

Výbor společnosti

Předseda doc. Ing. Jan Kremláček, PhD.
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Šimkova 870
500 38 Hradec Králové
jan.kremlacek@lfhk.cuni.cz
Místopředseda prim. MUDr. Ing. Svojmil Petránek, MBA, CSc.
Neurologické odd. FNB
Budínova 2
180 81 Praha 8
ebupetranek@hotmail.com
Sekretář prof. MUDr. Robert Jech, PhD.
Neurologická klinika 1.LF a VFN
Kateřinská 30
128 21 Praha 2
jech@cesnet.cz
Pokladník prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN
I.P.Pavlova 6
77520 Olomouc
phlustik@upol.cz
Delegát IFCN prof. MUDr. Milan Brázdil Ph.D.
I. Neurologická klinika LF MU FNUSA
Pekařská 53
65691 Brno
mbrazd@med.muni.cz

Členové výboru prof. MUDr. Martin Bareš Ph.D.
I. Neurologická klinika LF MU FNUSA
Pekařská 53
65691 Brno
bares@rect.muni.cz

MUDr. Jiří Keller, Ph.D.
Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
keller.public@gmail.com

doc. Ing. Vladimír Krajča CSc.
Neurologické odd. FNB
Budínova 2
180 81 Praha 8
krajcav@fnb.cz

prof. MUDr. Petr Marusič, PhD.
Neurologická klinika 2.LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
petr.marusic@fnmotol.cz

MUDr. Irena Novotná
I. Neurologická klinika LF MU FNUSA
Pekařská 53
65691 Brno
irena.novotna@fnusa.cz

doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

Neurologické odd. - Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
15030 Praha 5
ivana.stetkarova@homolka.cz

Revizní komise

Předseda prof. MUDr. Faber Josef DrSc.
JosefFaber@seznam.cz
Členové komise Hronová Blanka
FN Budínova 2
18000 Praha 8
blanka.hronova@centrum.cz


  Renata Zbytovská
EEG laboratoř I
Italská 37
12143 Praha 2
renda56@seznam.cz

 

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček