Novinky O společnosti

Agenda

Volby Dokumenty Vedení Delegát Členství Ocenění

Sekce

HuBraM NPvN

Vzdělávání

Funkční odbornost EEG Funkční odbornost EMG Funkční odbornost EP Funkční odbornost ION Výroční sjezdy Granty

Jiné info

ČLS JEP info IFCN info Odkazy Archiv novinek

Pro členy společnosti

Časopis CN Příspěvky členů

 

Kontakt
 
 

Funkční odbornost pro EMG

Funkční odbornost pro EMG je udělována po absolvování zkoušky atestovaným neurologům nebo dětským neurologům, výjimečně lékařům jiné odbornosti (rehabilitační a fyzikální medicína, neurochirurgie) po individuálním posouzení určenou komisí a absolvování stáže na neurologii a v EMG laboratoři.

Zkouška probíhá 1-2x ročně. Přihlášku posílejte předsedovi komise. Přiložte svůj profesní životopis, v němž uvedete podrobněji svoje EMG vzdělání a dosavadní praxi a písemné prohlášení ručitele (viz níže).

Součástí žádosti je zaplacení správního poplatku 2000,-Kč na č.ú.: 500617613/0300, v.s. 20054.

Za stávajících podmínek našeho zdravotnictví je pro samostatnou práci a přihlášení se ke zkoušce požadováno:

- 5 let praxe v EMG laboratoři nebo 500 provedených EMG vyšetření

- písemné prohlášení alespoň jednoho ručitele

- účast na sjezdech s EMG tématikou

Doporučeno je:

- členství v České společnosti pro klinickou neurofyziologii nebo České neurologické společnosti nebo Společnosti dětské neurologie.

Obligátní je složení zkoušky před odbornou komisí, která byla jmenována výbory výše uvedených společností.

 

Současné složení komise:

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. – Neurologická klinika FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno (e-mail bednarik.josef@fnbrno.cz)

Doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc. – Pardubice

MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. – Praha

MUDr. Petr Ridzoň – Praha

Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. – Praha

As. MUDr. Josef Kraus, CSc. – Praha

Lékař s funkční odborností pro EMG musí znát klinický obraz neuromuskulárních onemocnění (zkráceně NM), ovládat odpovídající klinické vyšetření a diferenciální diagnostiku, definovat klinický problém a otázky pro EMG vyšetření a stanovit logický sled elektrodiagnostických testů. Musí ovládat techniku těchto testů a EMG terminologii. Jednotlivé testy musí umět správně interpretovat včetně posouzení event. artefaktů, významnosti abnormních nálezů a provést klinicko-EMG korelaci. Získaná data interpretuje s přihlédnutím k diagnóze, léčbě a prognóze.

 

Okruh otázek pro udělování funkční odbornosti v elektromyografii

Anatomie, fyziologie, patofyziologie a patologie NM systému.

Klasifikace, klinický obraz, diferenční diagnostika všech neuromuskulárních poruch

EMG - elektrodiagnostika:

A. kondukční studie běžných i méně obvyklých nervů včetně pozdních odpovědí, repetitivní stimulace - technika, principy, normální a abnormní nálezy, zdroje omylů a chyb, zvláštnosti vyšetření u dětí.

B. jehlová elektromyografie – spontánní, inzerční a volní aktivita: analýza potenciálů motorických jednotek, interferenčních křivek (TA analýza, Willisonova..)

C. Typické EMG obrazy u jednotlivých skupin NM poruch: choroby motoneuronu, radikulopatie a plexopatie, mononeuropatie i polyneuropatie, poruchy nervosvalového přenosu a myopatie. Choroby a syndromy, které imitují NM poruchy. Klinicko-neurofyziologická korelace.

 

Doporučená studijní literatura

Ambler Z. Poruchy periferních nervů, Triton 2013.

Bertorini TE. Neuromuscular Case Studies, Elsevier, 2008.

Ehler a kol. Neuromuskulární choroby v kazuistikách, Maxdorf 2019

Kadaňka Z a spol. Praktická elektromyografie. IPVZ Brno 1996.

Kimura Electrodiagnosis in Diseases of Nerve and Muscle, Oxford univ. Press 2013

Leis, Trapani Atlas of Electromyography, Oxford university Press 2000

Oh J. Clinical electromyography, Nerve conduction studies, Lippincott 2002

Perotto A. Anatomic Guide for the Electromyographer. 5th ed. Charles C Thomas, Springfield, USA 2011

Preston DC, Shapiro BE. Electromyography and Neuromuscular Disorders, 3rd ed., Elsevier, 2013

Práce publikované v České a slovenské neurologii a neurochirurgii s EMG a NM tématikou.

EMG workshopy na sjezdech České společnosti klinické neurofyziologie, České neurologické společnosti a Neuromuskulární sekce ČNS.

 


Držitelé funkční odbornosti EMG

květen 2024

MUDr. Michal Al-Hajjar; MUDr. Zuzana Červená, PhD.; MUDr. Eva Kovalová; MUDr. Michal Miler; MUDr. Zdeněk Novotný; MUDr. Andrea Šilhanová

listopad 2023

MUDr. Ondřej Havlín; MUDr. Robert Opavský, PhD.

leden 2023

MUDr. Jan Bardoň; MUDr. Tomáš Hvizda;MUDr. Tereza Marečková; MUDr. Martina Nemcová; MUDr. Nina Vondrášková

září 2022

MUDr. Adriana Chaloupková; MUDr. Ilona Skalková; MUDr. Jiří Valeš; MUDr. Petra Rapantová; MUDr. Markéta Sližová

květen 2019

MUDr. Naděžda Pagáčová, Praha; MUDr. Pavel Potužník, Plzeň; MUDr. Olga Ulmanová, PhD, Praha; MUDr. Jan Žák, Plzeň

květen 2018

MUDr. Alena Hyhlíková, Praha; MUDr. Ilona Malinová, Jilemnice

listopad 2017

MUDr. Krejčí Kateřina, Praha; MUDr. Růžičková Marie, Třinec

květen 2017

MUDr. Petr Michalíček, Praha

listopad 2016

MUDr. Michaela Kaiserová, Olomouc; MUDr. Lucia Marková, Praha; MUDr. Markéta Žáčková, Děčín;

květen 2016

MUDr. Martin Jerie , Na Homolce Praha, MUDr. Zuzana Grambalová, LF UP Olomouc, MUDr. Kateřina Stehlíková, Blansko, MUDr. Martin Vančura, Teplice, MUDr. Peter Vaško,PhD., KV Praha;

listopad 2015

MUDr. Hana Přikrylová, Olomouc; MUDr. Jaroslav Rach, České Budějovice; MUDr. Petr Ridzoň, Praha;

září 2015

MUDr. Tomáš Bauer, Sokolov; MUDr. Jan Kábrt, Praha; MUDr. Robert Owczarzy, K. Vary; MUDr. Katka Reguliová, Ostrava;

červen 2015

MUDr. Petr Kuba, MUDr. Hana Slezáková, MUDr. Veronika Úlehlová, MUDr. Helena Sobolová

duben 2015

MUDr. Eva Bártová, Jihlava; MUDr. Irena Bednářová, Jindřichův Hradec; MUDr. Jitka Bednářová, Moravské Budějovice; MUDr. Štěpánka Brušáková, Ústí nad Labem; MUDr. Jaroslava Červená, Trutnov; MUDr. Brigita Della Gatta (Sedláčková),Znojmo; MUDr. Patrik Jantošík, Opava; MUDr. Stanislav Kopecký, Jihlava; MUDr. Petr Králíček, Plzeň

listopad 2014

prim. MUDr. Pavel Kunc, Ph.D., Hradec Králové, MUDr. Kovářová Martina, neurologie Most

říjen 2014

MUDr. Marek Gálik, MUDr. Igor Hönig, MUDr. Jitka Klinderová, MUDr. Bohdan Křupka, PhD., MUDr.Kateřina Matějová, MUDr. Věra Procházková, MUDr. Denisa Šímová, MUDr. Jan Reml

květen 2014

MUDr. Petr Bušek, MUDr. Marek Knapčík, MUDr. Michaela Mandáková, MUDr. Svatopluk Ostrý Ph.D., MUDr. Libor Svoboda, MUDr. Bořek Tuček

listopad 2013

MUDr. Květa Chotěnovská, MUDr. Blanka Štorková

listopad 2012

MUDr. J. Klinderová

květen 2012

MUDr. Marek Bőhm, MUDr. Vlasta Flusserová, MUDr. Radmila Hofmannová, MUDr. Veronika Hořeninová, Prim.MUDr. Pavel Houška

listopad 2011

MUDr. Iveta Valkounová, PhD., MUDr. Vojtěch Skovajsa, MUDr. Ctirad Lakomý, MUDr. Zdeněk Kadaňka

květen 2011

MUDr. Jana Haberlová, PhD., MUDr. Jan Kubík, MUDr. Josef Kraus, CSc., MUDr. Ivana Patáková, MUDr. Jan Staněk, Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MUDr. Eva Vlčková, PhD., MUDr. Antonina Zakreničná, MUDr. Pavlína Cahová

2010

MUDr. Martin Forgač, MUDr. Jana Junkerová, MUDr. Hana Matulová, MUDr. Martin Němec

2009

MUDr. Michaela Jenšovská, MUDr. Tomáš Kalous, MUDr. Aleš Kubec, MUDr. Michal Kusyn, MUDr. Hynek Lachman, MUDr. Honig Martin

2008

MUDr. Zuzana Burianová, MUDr. Jana Davidová, MUDr. Eva Faiferová, MUDr. Dagmar. Javorská, MUDr. Eduard Minks, MUDr. Martin Volný, MUDr. Jan Žwak

2007

MUDr. Michal Bednář, MUDr. Michal Krčma

2005

MUDr. Jiří Ceé, MUDr. Vít Matoušek, MUDr. Vladimír Šigut

2004

MUDr. Robert Baran, MUDr. Emanuela Habrovanská, MUDr. Petr Klepiš, MUDr. Jolana Kopečková

2003

MUDr. Jiří Novák, MUDr. Jana Puklová, MUDr. Petr Vondráček

2001

MUDr. Bohm Jiří, 2002, MUDr. Jan Albrecht, MUDr. Jan Hromada, MUDr. Pavel Janeček, MUDr. Jolana Kopečková, MUDr. Martin Schreiber, MUDr. Tomáš Šindler, MUDr. Pavel Volčík

2000

MUDr. Blanka Adamová, MUDr Šárka Baníková

1997

MUDr. Martin Bareš, MUDr. Pavel, Fiala, MUDr. Hana Hortová, MUDr. Jana Kadlčíková, MUDr. Jan Kristek, MUDr. Hana Streitová

1995

MUDr., Eduard Ehler, MUDr. Radim Mazanec, MUDr. B. Stejskalová, MUDr., Jana Střelečková, MUDr. Jana Veselá, MUDr Tomáš Vodvářka

1994

prof. MUDr. Zdeněk Ambler, MUDr. Jindřich, Chroboček, doc. MUDr. Zdeněk Kadaňka, MUDr. Karel Kalous, MUDr. Martin Macháček, MUDr. Naděžda Mecová, MUDr. Boris Milberger, MUDr. Jan Němec, MUDr. Ladislav Pazdera, MUDr. Pavel Schenk, MUDr. Petr Sklenář, MUDr. Oldřich Vyšata, MUDr. Richard Zindr

1993

doc. MUDr., Josef Bednařík, MUDr. Jaroslav Dufek, MUDr. Jana Straková, MUDr. Stanislav Voháňka

 

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček