Novinky O společnosti

Agenda

Volby Dokumenty Vedení Delegát Členství Ocenění

Sekce

HuBraM NPvN

Vzdělávání

Funkční odbornost EEG Funkční odbornost EMG Funkční odbornost EP Funkční odbornost ION Výroční sjezdy Granty

Jiné info

ČLS JEP info IFCN info Odkazy Archiv novinek

Pro členy společnosti

Časopis CN Příspěvky členů

 

Kontakt
 

 

Kurz klinické epileptologie a elektroencefalografie pro nelékařské pracovníky

Ve spolupráci NCO NZO Brno a Centra pro epilepsie ve FN u sv. Anny v Brně se bude konat ve dne 15. 5. 2020 Kurz klinické epileptologie a encefalografie pro nelékařské pracovníky. Celodenní kurz bude zaměřen převážně na dlouholeté pracovníky z neurofyziologických pracovišť. Podrobnosti k programu, místu konání a ceně jsou dostupné zde.

5-3-20 P Zlonický   

fMRI workshop v Brně a Olomouci

2. 4. 2020 se uskuteční brněnský fMRI workshop s tématem "MR Diffusion and Spectroscopy" Podrobnosti viz pozvánka.

2. - 3. 4. 2020 se koná v Olomouci mezinárodní 16. fMRI workshop. Vyžádaným řečníkem bude dr. Petr Janata (Center for Mind and Brain, University of California Davis, USA) s příspěvkem Neuroscience of Music.

Oba workshopy jsou pořádány ve spolupráci s naší Sekcí pro funkční mapování mozku.

1-3-20 MM PH   

ECCN 2021 v Marseille

18. Evropská konference klinické neurofyziologie se bude konat v Marseille od 30. 6. do 3. 7. 2021. Hlavním tématem konference je Clinical Neurophysiology: Linking Bedside to Theory. Do 5. Května 2020 organizátoři sbírají náměty na symposia a výukové kurzy. Více informací získáte na stránkách konference www.eccn2021-marseille.com.

17-02-20 MB   

Základy elektroencefalografie - 2. část

Ve spolupráci NCO NZO Brno a Centra pro epilepsie ve FN u sv. Anny v Brně se bude konat 30.03. - 9.04.2020 kurz Základy elektroencefalografie 2. část. Kurz je určen pro absolventy základního kurzu EEG, který slouží k přípravě lékařů ke zkoušce z funkční odbornosti. Podrobnosti k programu zde.

06-01-20 MB   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 25. 10. 2019.

06-01-20 MB   

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2018

Výbor vyhodnotil jako vítěznou práci: Benefits of pallidal stimulation in dystonia are linked to cerebellar volume and cortical inhibition, autorů: Fečíková A, Jech R, Čejka V, Čapek V, Šťastná D, Štětkářová I, Mueller K, Schroeter ML, Růžička F, Urgošík D..

Práce bude podle pravidel soutěže odměněna částkou 10. tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

23-7-19 JK   

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2017

Výbor vyhodnotil jako vítěznou práci: Very high-frequency oscillations: Novel biomarkers of the epileptogenic zone , autorů: Brázdil M, Pail M, Halámek J, Plešinger F, Cimbálník J, Roman R, Klimeš P, Daniel P, Chrastina J, Brichtová E, Rektor I, Worrell GA, Jurák P..

Práce bude podle pravidel soutěže odměněna částkou 10. tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

23-7-19 JK   

Volná místa pro neurofyziology

IFCN otevřela rubriku s volnými neurofyziologickými pozicemi. Aktuální nabídku můžete vidět na této stránce.

31-10-16 MB   

Volby rady HuBRaM

Komise pro volbu rady HuBraM ve složení ing. Bartoň, MUDr. Langrová a ing. Slavíček oznámila dne 26. 10. 2016 výsledky voleb. Do rady byli zvoleni (pořadí podle počtu získaných hlasů): Michal Mikl, Jiří Keller, Petr Hluštík, Milan Brázdil a Jaroslav Hlinka. Detailní zpráva s počtem hlasů je k dispozici zde.

Všem zvoleným blahopřejeme.

26-10-16 JK   

Clinical Neurophysiology Practice

IFCN začala vydávat elektronický časopis Clinical Neurophysiology Practice zaměřený na případové nebo normativní studie, klinický přínos je upřednostněn nad inovativní stránkou příspěvků. Více informací a první příspěvky naleznete na adrese www.cnp-journal.com.

16-10-16 JK   

Stanovisko k neodborné aplikaci transkraniální proudové stimulace

Výbor společnosti se připojil k prohlášení IFCN a varuje před neodborným použitím transkraniální proudové stimulace, které může vést i k poškození zdraví. Celé prohlášení si můžete přečíst zde.

6-2-16 JK   

Z historie společnosti

V sekci dokumenty byl zveřejněn výňatek druhého vydání Storočenky - Historie ČLS JEP (2. vydání, Praha 2005) popisující stav naší společnosti v roce 2005. Dokument, který zpracovala prof. S. Nevšímalová (vědecký sekretář SKN v době vydání Storočenky), také zachycuje historii společnosti. Dokument je přístupný přímo zde.

31-12-15 JK  

Stanovisko ke specifikaci výkonů 29182 a 29184

Specifikace výkonů 29182 a 29184 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR obsahuje formální chybu, neboť vedle přístroje Elektroencefalograf lze pro registraci somatosenzorických evokovaných potenciálů i zrakových, sluchových a kognitivních evokovaných potenciálů plnohodnotně použít přístroj Elektromyograf.

Planý text stanoviska je možné číst zde.

24-11-15 JK   

IFCN FaceBook

Mezinárodní federace pro klinickou fyziologii (IFCN), jejíž součástí je i naše společnost, otevřela novou FB stránku. Na stránce se dozvíte o aktuálním dění ve federaci, můžete příspěvky komentovat nebo psát příspěvky vlastní. Internetové stránky federace zůstávají bez změny na adrese www.ifcn.info.

30-4-15 MB,JK   

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Funkční odbornosti z EEG, EMG a evokovaných potenciálů

Výbory České neurologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP se po seznámení se situací rozhodly, že není možné vyžadovat pro vykonávání praxe v této oblasti funkční odbornosti nyní, ale po uplynutí přechodného období trvajícího do konce roku 2015. Poté budou ČNS a ČSKN považovat příslušnou funkční odbornost z EEG, EMG a evokovaných potenciálů za povinný kvalifikační předpoklad k výkonu těchto neurofyziologických vyšetření.

výbor České neurologické společnosti ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 14. 2. 2014)
výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 1. 11. 2013)

4-3-14 JK   

Podpora EC-IFCN

Výbor evropské kapitoly IFCN zveřejnil oficiální podmínky pro podporu neurofyziologických kurzů. Je možné hradit cestovné a ubytování až pro 2 schválené zahraniční lektory a pokrýt výdaje do výše 3000 €. Pokud se rozhodnete využít této nabídky,kontaktujte výbor ČSKN.

12-2-13 JK   

EEG vyšetření mimo systém ZP

Pro úhradu vyšetření platí od 1.3.2010 Cenový předpis MZ 2/2010/DZP, čl.I, který stanoví následující položky:
14. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení) maximální cena 647 Kč
16. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (vyhodnocení) maximální cena 353 Kč

Pro léčebné účely platí Sazebník. Výše uvedené ceny není vhodné překračovat.

26-8-10 EP   

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček