Novinky O společnosti

Agenda

Volby Dokumenty Vedení Delegát Členství Ocenění

Sekce

HuBraM NPvN

Vzdělávání

Funkční odbornost EEG Funkční odbornost EMG Funkční odbornost EP Funkční odbornost ION Výroční sjezdy Granty

Jiné info

ČLS JEP info IFCN info Odkazy Archiv novinek

Pro členy společnosti

Časopis CN Příspěvky členů

 

Kontakt
 

 

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 20. 10. 2020.

3-11-20 MB   

Aktualizace členské databáze

Zastřeěšující organizace - ĆLS JEP vyzývá všechny členy ČSKN o aktualizaci elektronických dat (jméno, příjmení, titul, email, adresa pracoviště).Aktualizaci proveďte přímo na ČLS JEP, nebo prostřednictvím našeho formuláře.

Pro přihlášení do ČSKN, použijte tento formulář.

3-11-20 MB   

EEG vyšetření - COVID

Výbor ČSKN se připojil k doporučení ČLPE k provádění EEG vyšetření v době COVID-19 epidemie. Text doporučení je možné stáhnout zde.

23-10-20 MB   

IFCN online masterclass

V sobotu 7. 11. 2020 v 10:00 EST přednese profesor Marc Nuwer přednášku na téma Intraoperative Neurophysiologic Monitoring.

23-10-20 JK   

Konference k neinvazivní mozkové stimulaci

Ve dnech 10. - 14. 11. 2020 se uskuteční dvě virtuální konference na téma neinvazivní mozkové stimulace. Více informací na stránkách konference.

23-10-20 IR   

67. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie

vzhledem k plánovaným omezením v souvislosti s COVID-19 a po diskuzi s pořádající agenturou MH Consulting a s předsedou ČSKN se rozhodli organizátoři sjezd v tomto roce zrušit.

22-9-20 PM a RM   

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2019

Výbor vyhodnotil jako vítěznou práci: Differential Effects of Sustained Manual Pressure Stimulation According to Site of Action , autorů: Hok P, Opavsky J, Labounek R, Kutin M, Šlachtová M, Tüdös Z, Kaňovský P, Hluštík P.

Práce bude podle pravidel soutěže odměněna částkou 10. tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

9-9-20 MB   

Certifikovaný kurz EEG a EP pro všeobecné sestry

Centrum pro vzdělávání Thomayerovy nemocnice pořádá kurz EEG a EP. Kurz je určen pro všeobecné sestry se zkušeností v EEG laboratoři. Kurz se koná v termínu od 9.11. do 13.11.2020. Další informace je možno získat zde.

2-9-20 Klára Brožová 

Transkraniální proudová stimulace - tES

Z důvodu rostoucího počtu studií a rozšiřujících se terapeutických aplikací transkraniální proudové stimulace (tES) se výbor ČSKN rozhodl připravit dotazník pro vyšetřovaného před aplikací tES a dotazník pro monitorování nežádoucích účinků spojených s tES. Dotazníky vychází z anglických originálů, které jsou dostupné zde.

Pokud dotazníky využijete, prosím, poskytněte nám zpětnou vazbu.

06-05-20 JK   

Volby rady HuBraM

Komise pro volbu rady HuBraM ve složení ing. M. Gajdoš, dr. Bartoň a MUDr. P. Hok oznámila dne 22. 3. 2020 výsledky voleb. Do rady pro funkční období od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2024 byli zvoleni (pořadí podle počtu získaných hlasů): Jan Kremláček, Petr Hluštík, Jiří Keller a Michal Mikl, Milan Brázdil. Detailní zpráva s počtem hlasů je k dispozici zde.

Všem zvoleným blahopřejeme.

18-4-20 MB   

ECCN 2021 v Marseille

18. Evropská konference klinické neurofyziologie se bude konat v Marseille od 30. 6. do 3. 7. 2021. Hlavním tématem konference je Clinical Neurophysiology: Linking Bedside to Theory. Do 5. Května 2020 organizátoři sbírají náměty na symposia a výukové kurzy. Více informací získáte na stránkách konference www.eccn2021-marseille.com.

17-02-20 MB   

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2018

Výbor vyhodnotil jako vítěznou práci: Benefits of pallidal stimulation in dystonia are linked to cerebellar volume and cortical inhibition, autorů: Fečíková A, Jech R, Čejka V, Čapek V, Šťastná D, Štětkářová I, Mueller K, Schroeter ML, Růžička F, Urgošík D..

Práce bude podle pravidel soutěže odměněna částkou 10. tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

23-7-19 JK   

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2017

Výbor vyhodnotil jako vítěznou práci: Very high-frequency oscillations: Novel biomarkers of the epileptogenic zone , autorů: Brázdil M, Pail M, Halámek J, Plešinger F, Cimbálník J, Roman R, Klimeš P, Daniel P, Chrastina J, Brichtová E, Rektor I, Worrell GA, Jurák P..

Práce bude podle pravidel soutěže odměněna částkou 10. tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

23-7-19 JK   

Volná místa pro neurofyziology

IFCN otevřela rubriku s volnými neurofyziologickými pozicemi. Aktuální nabídku můžete vidět na této stránce.

31-10-16 MB   

Clinical Neurophysiology Practice

IFCN začala vydávat elektronický časopis Clinical Neurophysiology Practice zaměřený na případové nebo normativní studie, klinický přínos je upřednostněn nad inovativní stránkou příspěvků. Více informací a první příspěvky naleznete na adrese www.cnp-journal.com.

16-10-16 JK   

Stanovisko k neodborné aplikaci transkraniální proudové stimulace

Výbor společnosti se připojil k prohlášení IFCN a varuje před neodborným použitím transkraniální proudové stimulace, které může vést i k poškození zdraví. Celé prohlášení si můžete přečíst zde.

6-2-16 JK   

Z historie společnosti

V sekci dokumenty byl zveřejněn výňatek druhého vydání Storočenky - Historie ČLS JEP (2. vydání, Praha 2005) popisující stav naší společnosti v roce 2005. Dokument, který zpracovala prof. S. Nevšímalová (vědecký sekretář SKN v době vydání Storočenky), také zachycuje historii společnosti. Dokument je přístupný přímo zde.

31-12-15 JK  

Stanovisko ke specifikaci výkonů 29182 a 29184

Specifikace výkonů 29182 a 29184 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR obsahuje formální chybu, neboť vedle přístroje Elektroencefalograf lze pro registraci somatosenzorických evokovaných potenciálů i zrakových, sluchových a kognitivních evokovaných potenciálů plnohodnotně použít přístroj Elektromyograf.

Planý text stanoviska je možné číst zde.

24-11-15 JK   

IFCN FaceBook

Mezinárodní federace pro klinickou fyziologii (IFCN), jejíž součástí je i naše společnost, otevřela novou FB stránku. Na stránce se dozvíte o aktuálním dění ve federaci, můžete příspěvky komentovat nebo psát příspěvky vlastní. Internetové stránky federace zůstávají bez změny na adrese www.ifcn.info.

30-4-15 MB,JK   

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Funkční odbornosti z EEG, EMG a evokovaných potenciálů

Výbory České neurologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP se po seznámení se situací rozhodly, že není možné vyžadovat pro vykonávání praxe v této oblasti funkční odbornosti nyní, ale po uplynutí přechodného období trvajícího do konce roku 2015. Poté budou ČNS a ČSKN považovat příslušnou funkční odbornost z EEG, EMG a evokovaných potenciálů za povinný kvalifikační předpoklad k výkonu těchto neurofyziologických vyšetření.

výbor České neurologické společnosti ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 14. 2. 2014)
výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 1. 11. 2013)

4-3-14 JK   

Podpora EC-IFCN

Výbor evropské kapitoly IFCN zveřejnil oficiální podmínky pro podporu neurofyziologických kurzů. Je možné hradit cestovné a ubytování až pro 2 schválené zahraniční lektory a pokrýt výdaje do výše 3000 €. Pokud se rozhodnete využít této nabídky,kontaktujte výbor ČSKN.

12-2-13 JK   

EEG vyšetření mimo systém ZP

Pro úhradu vyšetření platí od 1.3.2010 Cenový předpis MZ 2/2010/DZP, čl.I, který stanoví následující položky:
14. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení) maximální cena 647 Kč
16. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (vyhodnocení) maximální cena 353 Kč

Pro léčebné účely platí Sazebník. Výše uvedené ceny není vhodné překračovat.

26-8-10 EP   

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček