Novinky O společnosti

Agenda

Volby Dokumenty Vedení Delegát Členství Ocenění

Sekce

HuBraM NPvN

Vzdělávání

Funkční odbornost EEG Funkční odbornost EMG Funkční odbornost EP Funkční odbornost ION Výroční sjezdy Granty

Jiné info

ČLS JEP info IFCN info Odkazy Archiv novinek

Pro členy společnosti

Časopis CN Příspěvky členů

 

Kontakt
 

 

Základy elektroencefalografie 2

Ve spolupráci NCO NZO Brno a Centra pro epilepsie ve FN u sv. Anny v Brně se bude konat 01.04.2019 - 12.04.2019 kurz Základy elektroencefalografie 2. část. Kurz je určen pro absolventy základního kurzu EEG 1. části. Podrobnosti k programu zde.

22-2-19 I Novotná   

Kurz klinické epileptologie a elektroencefalografie pro nelékařské pracovníky

Ve spolupráci NCO NZO Brno a Centra pro epilepsie ve FN u sv. Anny v Brně se bude konat ve dne 17. 5. 2019 Kurz klinické epileptologie a encefalografie pro nelékařské pracovníky. Celodenní kurz bude zaměřen převážně na dlouholeté pracovníky z neurofyziologických pracovišť. Podrobnosti k programu, místu konání a ceně jsou dostupné zde.

27-2-19 P Zlonický   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 28. 11. 2018.

10-12-18 MB   

EC-IFCN Fellowship 2019

V souvislosti s konáním 17th European Congress of Clinical Neurophysiology byla vypsána podpora pro mladé neurofyziology zpravidla do 35ti let, členy národních společností IFCN, kteří se konference zúčastní. Prostřednictvím naší společnosti může podporu EC-IFCN ve výši 500 EUR získat nejméně jeden uchazeč. Více informací najdete v tomto dokumentu.

1-12-18 MB   

ECCN ve Varšavě

17. Evropská konference klinické neurofyziologie se bude konat ve Varšavě od 5. 6. do 8. 6. 2019. Hlavním tématem konference je Shaping the presence and the future of clinical neurophysiology. Aktuálně organizátoři sbírají náměty – viz příloha. Více informací získáte na stránkách konference http://eccn2019.com/.

25-5-18 MB   

Certifikovaný kurz EEG a EP pro všeobecné sestry

Centrum pro vzdělávání Thomayerovy nemocnice pořádá kurz EEG a EP pro všeobecné sestry. Kurz sestává z teoretické (17. 9. - 21. 9. 2018) a praktické části (dva týdny pro 1 účastníka). Další informace je možno získat zde.

5-3-18 Klára Brožová 

Informace komise pro foEEG

Nadcházející zkouška uchazečů o funkční odbornost v EEG se bude konat 24. května 2018.

8-1-18 Jana Zárubová   

65. sjezd SČSKN

65. SČSKN bude konat v Martině (Slovensko) ve dnech 28. 11. - 1. 12. 2018 v rámci neurologického sjezdu. Uzávěrka pro aktivní účast bude 15. 9. 2018. Více informací na stránkách sjezdu.

8-1-18 JK   

Kurz klinické epileptologie a elektroencefalografie pro nelékařské pracovníky

Ve spolupráci NCO NZO Brno a Centra pro epilepsie ve FN u sv. Anny v Brně se bude konat ve dne 18.5.2018 Kurz klinické epileptologie a encefalografie pro nelékařské pracovníky. Celodenní kurz bude zaměřen převážně na dlouholeté pracovníky z neurofyziologických pracovišť. Podrobnosti k programu, místu konání a ceně jsou dostupné zde.

31-01-18 Petr Zlonický   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu ČSKN za rok 2017

Do 31. května 2018 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněny v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 10 000 Kč a jejich slavnostní vyhlášení proběhne na v rámci 65. neurofyziologického sjezdu v Martině.

9-01-18 MB   

Stipendium IFCN pro mladé neurofyziology

Do 30. března 2018 je otevřena soutěž pro udělení výzkumného a edukačního stipendia ve výši 25.000 USD pro pokrytí stáže v mezinárodně uznávané neurofyziologické laboratoři. Plná výzva je zveřejněna na stránkách federace http://www.ifcn.info/.

9-1-18 MB   

Informace sekce NPvN

Ve dnech 22.-23.11.2017 se koná v Brně Český a slovenský epileptologický sjezd. Součástí sjezdu bude i speciální symposium: Sekce EEG laborantů na téma dlouhodobé Video-EEG monitorování, a to ve čtvrtek v 17.15-18.45 hod. v sále E3. Program a podrobné informace jsou dostupné na webové stránce http://www.csns2017.cz/.

Neurologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze hledá EEG laborantku (laboranta), nástup možný od 1.1.2018. Více informací získáte na emailu: vaclav.cejka(at)vfn.cz.

8-11-17 Petr Zlonický   

Informace komise pro foEEG

Dne 12.10. 2017 úspěšně složily zkoušku a získaly funkční odbornost EEG: MUDr. Jana Amlerová z FN Motol v Praze, MUDr. Magdalena Kovářová z nemocnice v Uherském Hradišti, MUDr. Petra Mištríková z Vojenské nemocnice v Brně a MUDr. Klára Štillová z FN U Sv. Anny v Brně.
Komise také akualizovla seznam držitelů foEEG. Další termín zkoušení bude určen do konce roku 2017.

7-11-17 Jana Zárubová   

Open access MAFIL CEITEC MU pro rok 2018

Výzkumná infrastruktura otevřela letos, stejně jako loni, speciální výzvu na podporu měření pro externí uživatele - úspěšné projekty budou mít měřící čas a související služby laboratoře zcela zdarma. Požadavkem je, aby žadatel byl z jiné instituce než je mateřská instituce dané laboratoře (např. v případě Laboratoře multimodálního a funkčního zobrazování (MAFIL) musí být žadatel mimo Masarykovu univerzitu). Projekty je možné podávat do 30.11. - informace a přístup k elektronickému formuláři.

3-12-17 Michal Mikl   

Registrace na ICCN 2018

Byla otevřena registrace na 31st International Congress of Clinical Neurophysiology, který se bude konat 1. - 6. května 2018 ve Washington, DC, USA a pořádá ji IFCN. Detaily viz iccn2018.acns.org.

12-10-17 JK   

Kongres IUPESM 2018

Ve dnech 3. 6. – 8. 6. 2018 bude v Praze probíhat světový kongres medicínské fyziky a biomedicínského inženýrství. Je to kongres, který se koná jednou za tři roky a oficiálně ho pořádá International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine (IUPESM). Pro rok 2018 byla vybrána jako pořadatelská země Česká republika. Podrobné informace o kongresu jsou uvedeny na adrese: www.iupesm2018.org.

12-10-17 MB   

Vzdělávací kurz „NeuroImaging

Vzdělávací kurz „NeuroImaging - Mapping the function and structure of brain“ je pravidelný podzimní kurz CEITEC MAFIL zaměřený zejména na doktorské i magisterské studenty. Kurz bude třídenní (14.-16. listopadu) a je zdarma. Nutností je však registrace na této adrese, kde jsou k dispozici i podrobnější informace a předběžný program.

4-10-17 Michal Mikl   

Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii

Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii (Sekce NPvN) si ustanovila nové vedení v čele s předsedou Mgr. Zlonickým. Další informace na stránkách sekce.

25-9-17 Petr Zlonický   

64. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie

Nadcházející sjezd se bude konat 26. - 27. 10. 2017 v Českých Budějovicích v hotelu Clarion. Uzávěrka pro zaslání abstrakt byla prodloužena do 17. 9. 2017.

Další informace budou zveřejněny na těchto stránkách.

14-9-17 Svatopluk Ostrý   

Kurz MDS

Ve dnech 12.-13.10. se na Neurologické klinice 1.LF UK v Praze koná mezinárodní výukový kurz Movement Disorders Society zaměřený na diagnostiku a léčbu spastické parézy za účasti českých a zahraničních školitelů. V kurzu jsou stále dostupná volná místa. Podrobnější informace naleznete zde.

30-8-17 Robert Jech 

Cestovní granty ICCN 2018

IFCN nabízí mladým neurofyziologům a delegátům společností pro KN podporu ve výši 1000$ pro účast na ICCN 2018 (Washington DC). Více informací naleznete zde.

28-8-17 MB 

Výzva k účasti na neurofyziologickém výzkumu

Informace o možnosti se zúčastnit neurofyziologického výzkumu, který se snaží o pochopení vědomí přostřednictvím zkoumání Déjà Vu fenoménu najdete zde.

1-8-17 MB 

Volba předsedy

Nový výbor si v elektronickém hlasování zvolil svého předsedu, kterým se stal prof. Brázdil. Novému předsedovi blahopřejeme. Další členové výboru budou zvoleni během zasedání výboru na sjezdu v Českých Budějovicích.

16-7-17 JK   

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2016

Výbor vyhodnotil jako vítěznou práci: Connectivity of the anterior insula differentiates participants with first-episode schizophrenia spectrum disorders from controls: a machine-learning study, autorů: Mikoláš P, Melicher T, Skoch A, Matějka M, Slovaková A, Bakstein E, Hajek T, Spaniel F.

Práce bude podle pravidel soutěže odměněna částkou 10. tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

26-6-17 JK   

Certifikovaný kurz EEG a EP pro všeobecné sestry

Centrum pro vzdělávání Thomayerovy nemocnice pořádá kurz EEG a EP pro všeobecné sestry. Kurz sestává z teoretické (6. 11. - 10. 11. 2017) a praktické části (dva týdny pro 1 účastníka). Další informace je možno získat zde.

23-5-17 Klára Brožová 

Výsleky voleb 2017 - 2021

21. 5. 2017 volební komise zveřejnila výsledky voleb do výboru a revizní komise ČSKN ČLS JEP. Výsledky naleznete na stránce voleb. Volby proběhly současně elektronicky a korespondenčně. Korespondenčně mohlo volit 314 členů ČSKN, do výboru volilo 89 a do revizní komise 85 členů. V korespondenční části se vrátilo 11 platných lístků z 77.

Děkujeme všem, kdo se voleb zúčastnili, zejména však volební komisi. Zvoleným blahopřejeme a na další spolupráci se těšíme se všemi.

22-5-13 JK   

Amblerova přednáška 2017

Pro tento rok je laureátem Amblerovy přednášky prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. V rámci 64. společného sjezdu České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii (26. - 27. 10. 2017 v Českých Budějovicích) přednese příspěvek Vývoj korových evokovaných potenciálů a epileptických následných výbojů u laboratorního potkana.

Panu profesorovi blahopřejeme!

19-4-17 JK   

Ocenění ČSKN

Za dlouholetou činnost v oblasti klinické neurofyziologie a v souvislosti s významným životním jubileem je nám ctí udělit prof. MUDr. Pavlu Marešovi, DrSc. čestné členství ČSKN ČLS JEP.

Za rozvoj klinické neurofyziologie na poli zrakových evokovaných potenciálů se výbor rozhodl ocenit prof. MUDr. Miroslava Kubu, DSc. čestným uznáním ČSKN.

Ocenění budou slavnostně předána v rámci 64. společného sjezdu České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii (26. - 27. 10. 2017 v Českých Budějovicích)

Oběma oceněným blahopřejeme!

19-4-17 JK   

Volby ČSKN 2017-2021

Výbor na základě návrhů jmenoval volební komisi pro volby do výboru a revizní komise ČSKN: Ing. Václava Čejku , MUDr. Janu Langrovou, Ph.D. a MUDr. Janu Zárubovou (řazeno abecedně). Komise si ze svého středu zvolila za předsedkyni MUDr. Zárubovou. Pro komunikaci s komisí můžete použít adresu volby@neurofyziologie.cz. Technickou stránku voleb zajistí ČSL JEP. Elektronicky zajistí volby voting.greception.com - zde výběr poskytovatele provedla opět ČLS JEP.

25-2-17 JK   

Pro návrhy kandidátů zveřejňujeme seznam členů ČSKN k 1. 3. 2017.

3-17 JK   

Zveřejňujeme kandidátní listiny 30. 3. 2017.

30-3-17 JK   

 


fMRI workshop v Brně a Olomouci

6. 4. 2017 se uskuteční brněnský fMRI workshop s tématem "Experiments in neuroimaging: planning, optimization, analytical and technical issues" Podrobnosti viz pozvánka a program .

6. - 7. 4. 2017 se koná v Olomouci mezinárodní 13. fMRI workshop. Vyžádaným řečníkem bude prof. Martin Lotze z Greifswaldu, který se mj. zabývá motorickou plasticitou, neurorehabilitací a mozečkem, je vedoucím neurozobrazovacího centra.

Oba workshopy jsou pořádány ve spolupráci s naší Sekcí pro funkční mapování mozku.

21-3-17 MM PH   

Volná místa pro neurofyziology

IFCN otevřela rubriku s volnými neurofyziologickými pozicemi. Aktuální nabídku můžete vidět na této stránce.

31-10-16 MB   

Volby rady HuBRaM

Komise pro volbu rady HuBraM ve složení ing. Bartoň, MUDr. Langrová a ing. Slavíček oznámila dne 26. 10. 2016 výsledky voleb. Do rady byli zvoleni (pořadí podle počtu získaných hlasů): Michal Mikl, Jiří Keller, Petr Hluštík, Milan Brázdil a Jaroslav Hlinka. Detailní zpráva s počtem hlasů je k dispozici zde.

Všem zvoleným blahopřejeme.

26-10-16 JK   

Clinical Neurophysiology Practice

IFCN začala vydávat elektronický časopis Clinical Neurophysiology Practice zaměřený na případové nebo normativní studie, klinický přínos je upřednostněn nad inovativní stránkou příspěvků. Více informací a první příspěvky naleznete na adrese www.cnp-journal.com.

16-10-16 JK   

Stanovisko k neodborné aplikaci transkraniální proudové stimulace

Výbor společnosti se připojil k prohlášení IFCN a varuje před neodborným použitím transkraniální proudové stimulace, které může vést i k poškození zdraví. Celé prohlášení si můžete přečíst zde.

6-2-16 JK   

Z historie společnosti

V sekci dokumenty byl zveřejněn výňatek druhého vydání Storočenky - Historie ČLS JEP (2. vydání, Praha 2005) popisující stav naší společnosti v roce 2005. Dokument, který zpracovala prof. S. Nevšímalová (vědecký sekretář SKN v době vydání Storočenky), také zachycuje historii společnosti. Dokument je přístupný přímo zde.

31-12-15 JK  

Stanovisko ke specifikaci výkonů 29182 a 29184

Specifikace výkonů 29182 a 29184 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR obsahuje formální chybu, neboť vedle přístroje Elektroencefalograf lze pro registraci somatosenzorických evokovaných potenciálů i zrakových, sluchových a kognitivních evokovaných potenciálů plnohodnotně použít přístroj Elektromyograf.

Planý text stanoviska je možné číst zde.

24-11-15 JK   

IFCN FaceBook

Mezinárodní federace pro klinickou fyziologii (IFCN), jejíž součástí je i naše společnost, otevřela novou FB stránku. Na stránce se dozvíte o aktuálním dění ve federaci, můžete příspěvky komentovat nebo psát příspěvky vlastní. Internetové stránky federace zůstávají bez změny na adrese www.ifcn.info.

30-4-15 MB,JK   

Vloby EC-IFCN

S radostí oznamujeme, že náš kandidát pro funkci Memeber at Large výboru evropské kapitoly IFCN, Ivan Rektor, byl zvolen pro funkční období 2015-2018. Společně s ním byl do stejné funkce zvolen také A. Martins Da Silva (Portugalsko). Jonathan Cole (UK) se "posouvá" na pozici sekretáře/pokladníka.

Prof. Rektorovi blahopřejeme!

16-01-15 JK   

Nové dokumenty komise pro foEEG

Komise pro foEEG zveřejnila nálsledující dokumenty:

11-10-14 Jana Zárubová   

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Funkční odbornosti z EEG, EMG a evokovaných potenciálů

Výbory České neurologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP se po seznámení se situací rozhodly, že není možné vyžadovat pro vykonávání praxe v této oblasti funkční odbornosti nyní, ale po uplynutí přechodného období trvajícího do konce roku 2015. Poté budou ČNS a ČSKN považovat příslušnou funkční odbornost z EEG, EMG a evokovaných potenciálů za povinný kvalifikační předpoklad k výkonu těchto neurofyziologických vyšetření.

výbor České neurologické společnosti ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 14. 2. 2014)
výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 1. 11. 2013)

4-3-14 JK   

Podpora EC-IFCN

Výbor evropské kapitoly IFCN zveřejnil oficiální podmínky pro podporu neurofyziologických kurzů. Je možné hradit cestovné a ubytování až pro 2 schválené zahraniční lektory a pokrýt výdaje do výše 3000 €. Pokud se rozhodnete využít této nabídky,kontaktujte výbor ČSKN.

12-2-13 JK   

EEG vyšetření mimo systém ZP

Pro úhradu vyšetření platí od 1.3.2010 Cenový předpis MZ 2/2010/DZP, čl.I, který stanoví následující položky:
14. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení) maximální cena 647 Kč
16. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (vyhodnocení) maximální cena 353 Kč

Pro léčebné účely platí Sazebník. Výše uvedené ceny není vhodné překračovat.

26-8-10 EP   

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček