Novinky

O společnosti

Volby Dokumenty Výbor Delegát Členství Ocenění

Sekce

HuBraM NPvN

Vzdělávání

Funkční odbornost EEG Funkční odbornost EMG Funkční odbornost EP Funkční odbornost ION Výroční sjezdy Granty

Jiné info

ČLS JEP info IFCN info Odkazy Archiv novinek

Pro členy společnosti

Časopis CN Příspěvky členů

 

Kontakt
 

 

Volby ČSKN 2017-2021

Výbor ČSKN ČLS JEP zvolil složení volební komise pro volby do výboru a revizní komise ČSKN ČLS JEP pro funkční období 2017 – 2021 ve složení (abecední pořadí):

  • Ing. Václav Čejka Vít – 1.LF UK
  • MUDr. Jana Langrová - LF UK HK
  • MUDr. Jana Zárubová - 2.LF UK - předsedkyně komise

Komise si ze svého středu zvolila za předsedkyni MUDr. Zárubovou. Pro komunikaci s komisí můžete použít adresu volby@neurofyziologie.cz. Technickou stránku voleb zajistí ČSL JEP. Elektronicky zajistí volby https://voting.greception.com/cs - zde výběr poskytovatele provedla opět ČLS JEP.

Pro návrhy kandidátů zveřejňujeme seznam členů ČSKN k 1. 3. 2017.

Níže uvedené kandidátní listiny jsou součástí elektronických nebo korespondenčních volebních lístků (zveřejněno 30. 3. 2017).

 

Kandidátní listina do výboru Kandidátní listina do revizní komise
Milan Brázdil Petr Hluštík
Edvard Ehler Irena Holečková
Robert Jech Blanka Hronová
Petr Hluštík Jiří Keller
Irena Holečková Vladimír Krajča
Blanka Hronová Jan Kremláček
Jiří Keller Petr Marusič
Vladimír Krajča Radim Mazanec
Jan Kremláček Michal Mikl
Petr Marusič Irena Novotná
Radim Mazanec Svatopluk Ostrý
Michal Mikl Irena Rektorová
Irena Novotná Robert Roman
Svatopluk Ostrý Petr Zlonický
Svojmil Ebu Petránek  
Irena Rektorová  
Robert Roman  
Ivana Štětkářová  
Petr Zlonický  

 

 

25-2-17 JK   

Volby ČSKN 2013-2017

Výsledky voleb do výboru ČSKN ČLS JEP

  Jméno Příjmení Počet hlasů
1 Milan Brázdil 101
2 Robert Jech 86
3 Jan Kremláček 85
4 Martin Bareš 80
5 Petr Marusič 72
6 Svojmil Ebu Petránek 58
7 Ivana Štětkářová 56
8 Jiří Keller 50
9-10 Josef Faber 43
9-10 Vladimír Krajča 43
11 Irena Novotná 37
12 Petr Hluštík 35
13 Blanka Hronová 28
14 Svatopluk Ostrý 25
15 Renata Zbytovská 24

Výsledky voleb do revizní komise ČSKN ČLS JEP

  Jméno Příjmení Počet hlasů
1 Martin Bareš 51
2-4 Robert Jech 37
2-4 Jiří Keller 37
2-4 Jan Kremláček 37
5 Svojmil Ebu Petránek 33
6-7 Petr Hluštík 32
6-7 Irena Novotná 32
8 Josef Faber 28
9-10 Blanka Hronová 23
9-10 Vladimír Krajča 23
11 Renata Zbytovská 19

 

Volební komise vyhodnotila a předala výsledky 3.6. 2013: odesláno bylo 462 obálek, 13 bylo nedoručitelných, pro volby do výboru bylo odevzdáno 146 platných volebních lístků, pro volby do revizní komise pak lístků 140.

3-6-13 JK   

Volební komise odeslala volební lístky pro volby do výboru a revizní komise ČSKN ČLS JEP pro funkční období 2013 – 2017. Vyplněný lístek, který Vám bude v nejbližších dnech doručen, zašlete do 31. 5. 2013 v přiložené obálce na adresu zástupce volební komise: MUDr. Jana Langrová, LFHK UK, Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové.

Vyhodnocení proběhne v pondělí 3. 6. 2013 ve 13:00 na Lékařské fakultě v Hradci Králové a výsledky budou do zveřejněny 7. 6. 2013 na těchto stránkách.

Volby se řídí volebním řádem ČLS JEP, který je dostupný na zde. Volit budeme 11 členů výboru a 3 členy revizní komise. Volební listiny budou pro každý orgán samostatné a jeden kandidát může být přítomen na obou z listinách - pokud bude zvolen do obou orgánů, bude si muset zvolit jednu funkci, kterou bude vykonávat.

Výbor ČSKN ČLS JEP zvolil složení volební komise pro volby do výboru a revizní komise ČSKN ČLS JEP pro funkční období 2013 – 2017 ve složení (v abecedním pořadí):

Aby průběh voleb byl co nejprůhlednější, otevírání obálek a sčítání hlasů bude pro stávající výbor a revizní komisi veřejné, a po předchozím nahlášení volební komisi se ho mohou zúčastnit i členové ČSKN.

Aktuální seznam kandidátů

Jméno Příjmení Motivace Orgán
Milan
Brázdil
- výbor
Martin
Bareš
Svou kandidaturu do výboru ČSKN chápu jako službu společnosti a jejím členům s cílem rozšíření povědomí o klinické neurofyziologii, rád bych pokračoval v reprezentaci dobrého jména naší společnosti v zahraničí a podílel se na odborné erudici našich členů. Je třeba nadále pěstovat vnímání klinické neurofyziologie jako nedílné součásti v oblasti výzkumné a její propojení s příbuznými disciplínami a metodami. výbor, r.komise
Josef
Faber
- výbor, r.komise
Blanka
Hronová
- výbor, r.komise
Petr
Hluštík
Ve výboru ČSKN bych se chtěl věnovat především rozšíření metod a aplikací funkčního mapování mozku v rámci sekce HuBraM. Chci podporovat interdisciplinaritu klinické neurofyziologie i směrem k spolupracujícím klinickým oborům. Nabízím několikaleté zkušenosti z revizní komise i z organizování mezinárodních olomouckých sympozií funkční MR mozku v neurologii a psychiatrii. výbor, r.komise
Robert
Jech
Důvodem mé kandidatury do výboru ČSKN je organizovat výukové programy pro začínající klinické neurofyziology, prosazovat funkčně zobrazovací metody mezi hlavní témata klinické neurofyziologie a posilovat roli ČSKN v integraci se společnostmi a uskupeními, se kterými sdílíme společné zájmy. Jedině tak budeme silným partnerem pro jednání s představiteli státu a pojišťovnami. Nabízím své zkušenosti s prací v dosavadním výboru včetně organizace úspěšného sjezdu ČSKN v roce 2010, který do pokladny společnosti přinesl nemalé finanční prostředky. výbor, r.komise
Jiří
Keller
- výbor, r.komise
Vladimír
Krajča
Rád bych pokračoval v již zavedené a ověřené spolupráci s výborem České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky zejména v oblasti dlouhodobého monitorování EEG a při organizaci společných sjezdů obou společností. výbor, r.komise
Jan
Kremláček
Účast v orgánech ČSKN chápu jako službu a nabízím otevřený, liberální přístup s důrazem na spolupráci a rozvoj neurofyziologie – posílení dalšího vzdělávání, kurzy s domácími i zahraničními lektory (EC-IFCN); podpora sekce HuBraM; spolupráce s biomedicínským inženýrstvím. výbor, r.komise
Petr
Marusič
V současném období zastávám funkci předsedy revizní komise a myslím, že mi tato pozice umožnila dobře se zorientovat v činnosti naší společnosti. Jako člen výboru podpořím aktivity vedoucí ke zvýšení úrovně klinické neurofyziologie u nás a ke zlepšení jejího jména v zahraničí. Zvláště bych se chtěl věnovat problematice vzdělávání v EEG a standardizaci používané terminologie. výbor
Irena
Novotná
- výbor, r.komise
Svatopluk
Ostrý
Funkci člena výboru považuji za příležitost pro propagaci klinické neurofyziologie do dalších oborů operačních a intenzivní medicíny, a podporu práce mladých neurofyziologů. výbor
Svojmil Ebu
Petránek
- výbor, r.komise
Ivana
Štětkářová
Svou kandidaturu do výboru ČSKN chápu jako příležitost propagovat klinickou neurofyziologii na domácím poli i v zahraničí. Význam vidím ve vzájemném posílení mezioborové spolupráce a v podpoře mladých členů. Nabízím své několikaleté zkušenosti s prací v revizní komisi ČSKN včetně podílu na výukových programech pro klinické neurofyziology. výbor
Renata
Zbytovská
- výbor, r.komise

Kandidáti jsou řazeni v abecedním pořadí

 

Pokud používáte v IE funkci Zoom, pro správné zobrazení stránky volte pouze násobky 25%.

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček