Novinky

O společnosti

Volby Dokumenty Výbor Delegát Členství Ocenění

Sekce

HuBraM NPvN

Vzdělávání

Funkční odbornost EEG Funkční odbornost EMG Funkční odbornost EP Funkční odbornost ION Výroční sjezdy Granty

Jiné info

ČLS JEP info IFCN info Odkazy Archiv novinek

Pro členy společnosti

Časopis CN Příspěvky členů

 

Kontakt
 

 

Amblerova přednáška 2017

Pro tento rok je laureátem Amblerovy přednášky prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. V rámci 64. společného sjezdu České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii (26. - 27. 10. 2017 v Českých Budějovicích) přednese příspěvek Vývoj korových evokovaných potenciálů a epileptických následných výbojů u laboratorního potkana.

Panu profesorovi blahopřejeme!

19-4-17 JK   

Ocenění ČSKN

Za dlouholetou činnost v oblasti klinické neurofyziologie a v souvislosti s významným životním jubileem je nám ctí udělit prof. MUDr. Pavlu Marešovi, DrSc. čestné členství ČSKN ČLS JEP.

Za rozvoj klinické neurofyziologie na poli zrakových evokovaných potenciálů se výbor rozhodl ocenit prof. MUDr. Miroslava Kubu, DSc. čestným uznáním ČSKN.

Ocenění budou slavnostně předána v rámci 64. společného sjezdu České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii (26. - 27. 10. 2017 v Českých Budějovicích)

Oběma oceněným blahopřejeme!

19-4-17 JK   

Zápis ze zasedání výboru

V sekci Dokumenty je zveřejněn zápis zasedání výboru ze dne 30. 3. 2017.

9-4-17 JK   

Volby ČSKN 2017-2021

Výbor na základě návrhů jmenoval volební komisi pro volby do výboru a revizní komise ČSKN: Ing. Václava Čejku , MUDr. Janu Langrovou, Ph.D. a MUDr. Janu Zárubovou (řazeno abecedně). Komise si ze svého středu zvolila za předsedkyni MUDr. Zárubovou. Pro komunikaci s komisí můžete použít adresu volby@neurofyziologie.cz. Technickou stránku voleb zajistí ČSL JEP. Elektronicky zajistí volby voting.greception.com - zde výběr poskytovatele provedla opět ČLS JEP.

25-2-17 JK   

Pro návrhy kandidátů zveřejňujeme seznam členů ČSKN k 1. 3. 2017.

3-17 JK   

Zveřejňujeme kandidátní listiny 30. 3. 2017.

30-3-17 JK   

 


16. ECCN v Budapešti - prodloužení uzávěrky

Uzávěrka pro zaslání abstraktů na evropskou konferenci ECCN byla prodloužena do 31. 3. 2017.
16th European Congress of Clinical Neurophysiology se koná ve dnech 30. 8. - 2. 9. 2017 v Budapešti. Informace o kongresu s bohatým vědeckým a vzdělávacím programem najdete zde.

21-3-17 JK   

fMRI workshop v Brně a Olomouci

6. 4. 2017 se uskuteční brněnský fMRI workshop s tématem "Experiments in neuroimaging: planning, optimization, analytical and technical issues" Podrobnosti viz pozvánka a program .

6. - 7. 4. 2017 se koná v Olomouci mezinárodní 13. fMRI workshop. Vyžádaným řečníkem bude prof. Martin Lotze z Greifswaldu, který se mj. zabývá motorickou plasticitou, neurorehabilitací a mozečkem, je vedoucím neurozobrazovacího centra.

Oba workshopy jsou pořádány ve spolupráci s naší Sekcí pro funkční mapování mozku.

21-3-17 MM PH   

Stipendium IFCN pro mladé neurofyziology

Do 31. března 2017 je otevřena soutěž pro udělení výzkumného a edukačního stipendia ve výši 25.000 USD pro pokrytí stáže v mezinárodně uznávané neurofyziologické laboratoři. Plná výzva je zveřejněna na stránkách federace http://www.ifcn.info/.

10-1-16 MB   

Vyhlášení soutěže o publikační cenu ČSKN za rok 2016

Do 31. května 2017 se můžete zapsat do soutěže o publikační cenu České společnosti pro klinickou neurofyziologii. Pokyny pro podání žádosti a pravidla soutěže jsou zveřejněny v sekci Granty. Vítěz/vítězové získají odměnu ve výši 10 000 Kč a jejich slavnostní vyhlášení proběhne na v rámci 64. neurofyziologického sjezdu v Českých Budějovicích.

5-01-17 JK   

64. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie

Nadcházející sjezd se bude konat 26. - 27. 10. 2017 v Českých Budějovicích v hotelu Clarion. Původní plánovaný termín 2. - 3. 11. 2017 byl zrušen

Další informace budou zveřejněny na těchto stránkách.

30-11-16 Svatopluk Ostrý   

Volná místa pro neurofyziology

IFCN otevřela rubriku s volnými neurofyziologickými pozicemi. Aktuální nabídku můžete vidět na této stránce.

31-10-16 MB   

Volby rady HuBRaM

Komise pro volbu rady HuBraM ve složení ing. Bartoň, MUDr. Langrová a ing. Slavíček oznámila dne 26. 10. 2016 výsledky voleb. Do rady byli zvoleni (pořadí podle počtu získaných hlasů): Michal Mikl, Jiří Keller, Petr Hluštík, Milan Brázdil a Jaroslav Hlinka. Detailní zpráva s počtem hlasů je k dispozici zde.

Všem zvoleným blahopřejeme.

26-10-16 JK   

Clinical Neurophysiology Practice

IFCN začala vydávat elektronický časopis Clinical Neurophysiology Practice zaměřený na případové nebo normativní studie, klinický přínos je upřednostněn nad inovativní stránkou příspěvků. Více informací a první příspěvky naleznete na adrese www.cnp-journal.com.

16-10-16 JK   

Publikační cena ČSKN ČLS JEP za rok 2015

Výbor vyhodnotil jako vítěznou práci: Distinct populations of neurons respond to emotional valence and arousal in the human subthalamic nucleus, autorů: Sieger T, Serranová T, Růžička F, Vostatek P, Wild J, Štastná D, Bonnet C, Novák D, Růžička E, Urgošík D, Jech R.

Práce bude podle pravidel soutěže odměněna částkou 10. tis. Kč. Autorům blahopřejeme!

26-6-16 JK   

Sjezd Německé společnosti KN

Ve dnech 23. – 25. 3. 2017 (byl přesunut na 27. - 29. 4. 2017) se v Lipsku koná 61st Scientific Annual Meeting of the German Society for Clinical Neurophysiology and Functional Imaging (DGKN) - více informací na adrese www.dgkn-kongress.de

24-5-16 JK   

Stanovisko k neodborné aplikaci transkraniální proudové stimulace

Výbor společnosti se připojil k prohlášení IFCN a varuje před neodborným použitím transkraniální proudové stimulace, které může vést i k poškození zdraví. Celé prohlášení si můžete přečíst zde.

6-2-16 JK   

Z historie společnosti

V sekci dokumenty byl zveřejněn výňatek druhého vydání Storočenky - Historie ČLS JEP (2. vydání, Praha 2005) popisující stav naší společnosti v roce 2005. Dokument, který zpracovala prof. S. Nevšímalová (vědecký sekretář SKN v době vydání Storočenky), také zachycuje historii společnosti. Dokument je přístupný přímo zde.

31-12-15 JK  

Stanovisko ke specifikaci výkonů 29182 a 29184

Specifikace výkonů 29182 a 29184 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR obsahuje formální chybu, neboť vedle přístroje Elektroencefalograf lze pro registraci somatosenzorických evokovaných potenciálů i zrakových, sluchových a kognitivních evokovaných potenciálů plnohodnotně použít přístroj Elektromyograf.

Planý text stanoviska je možné číst zde.

24-11-15 JK   

Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii

V rámci 62. ČSSKN byla dne 30. 9. 2015 v Brně ustavena Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii (Sekce NPvN). Přítomní si zvolili radu sekce a ta následně svého předsedu Mgr. Zlonického. Další informace na stránkách sekce.

3-10-15 Petr Zlonický   

IFCN FaceBook

Mezinárodní federace pro klinickou fyziologii (IFCN), jejíž součástí je i naše společnost, otevřela novou FB stránku. Na stránce se dozvíte o aktuálním dění ve federaci, můžete příspěvky komentovat nebo psát příspěvky vlastní. Internetové stránky federace zůstávají bez změny na adrese www.ifcn.info.

30-4-15 MB,JK   

Vloby EC-IFCN

S radostí oznamujeme, že náš kandidát pro funkci Memeber at Large výboru evropské kapitoly IFCN, Ivan Rektor, byl zvolen pro funkční období 2015-2018. Společně s ním byl do stejné funkce zvolen také A. Martins Da Silva (Portugalsko). Jonathan Cole (UK) se "posouvá" na pozici sekretáře/pokladníka.

Prof. Rektorovi blahopřejeme!

16-01-15 JK   

Nové dokumenty komise pro foEEG

Komise pro foEEG zveřejnila nálsledující dokumenty:

11-10-14 Jana Zárubová   

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Funkční odbornosti z EEG, EMG a evokovaných potenciálů

Výbory České neurologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP se po seznámení se situací rozhodly, že není možné vyžadovat pro vykonávání praxe v této oblasti funkční odbornosti nyní, ale po uplynutí přechodného období trvajícího do konce roku 2015. Poté budou ČNS a ČSKN považovat příslušnou funkční odbornost z EEG, EMG a evokovaných potenciálů za povinný kvalifikační předpoklad k výkonu těchto neurofyziologických vyšetření.

výbor České neurologické společnosti ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 14. 2. 2014)
výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (rozhodnutí ze dne 1. 11. 2013)

4-3-14 JK   

Podpora EC-IFCN

Výbor evropské kapitoly IFCN zveřejnil oficiální podmínky pro podporu neurofyziologických kurzů. Je možné hradit cestovné a ubytování až pro 2 schválené zahraniční lektory a pokrýt výdaje do výše 3000 €. Pokud se rozhodnete využít této nabídky,kontaktujte výbor ČSKN.

12-2-13 JK   

EEG vyšetření mimo systém ZP

Pro úhradu vyšetření platí od 1.3.2010 Cenový předpis MZ 2/2010/DZP, čl.I, který stanoví následující položky:
14. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení) maximální cena 647 Kč
16. standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (vyhodnocení) maximální cena 353 Kč

Pro léčebné účely platí Sazebník. Výše uvedené ceny není vhodné překračovat.

26-8-10 EP   

Pokud používáte v IE funkci Zoom, pro správné zobrazení stránky volte pouze násobky 25%.

Pokud používáte v IE funkci Zoom, pro správné zobrazení stránky volte pouze násobky 25%.

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček